Danh mục chính
Liên kết website
Tổng truy cập
Số người đang truy cập:
2
Tổng truy cập:
622893
 

Kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (21/01/1991 – 21/01/2016)
Trải qua 25 năm xây dựng, Viện KH&KTHN đã có sự phát triển lớn mạnh cả về chức năng, nhiệm vụ, quy mô hoạt động, tổ chức bộ máy và nhân lực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Nhà nước giao cho từng giai đoạn.
 
Hệ thiết bị quan trắc phóng xạ môi trường trực tuyến EFRD 3300 - Quà tặng của KOTRA, SI-DETECTION và KAERI cho VINATOM
Hệ thiết bị EFRD 3300 được thiết kế để quan trắc liên tục theo thời gian thực tổng suất liều bức xạ gamma môi trường, phân biệt được suất liều của các đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo, và truyền tải dữ liệu về trung tâm điều hành thông qua mạng lưới trực tuyến và có thể kết hợp với các trạm quan trắc phóng xạ khác tương tự.
 
Tổ chức thành công khóa đào tạo về công nghệ lò phản ứng lần thứ III
Với 10 bài giảng lý thuyết và 2 bài thực hành, khóa đào tạo cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản nhất về vật lý hạt nhân cơ bản, vật lý bức xạ, vật lý lò phản ứng, thủy nhiệt và phân tích an toàn cho nhà máy điện hạt nhân...
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân xin thông báo quý Công ty đã được lựa chọn là nhà thầu cung cấp thiết bị cho gói thầu “Cung cấp thiết bị cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân” thuộc dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân”