Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Công Cương

Thursday, 07/05/2015, 10:48
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Công Cương
Các phản ứng tán xạ hạt nhân bao gồm tán xạ đàn hồi và phi đàn hồi, mà một trường hợp riêng là tán xạ alpha – hạt nhân, được xem là phương pháp quan trọng trong nghiên cứu vật lý cấu trúc hạt nhân.

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Friday, 10/02/2012, 16:42
BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2011, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở thuộc chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 62 44 05 01) cho nghiên cứu sinh (NCS) Vương Thu Bắc, Giám đốc Trung tâm An toàn bức xạ và Môi trường, Viện Khoa học và kỹ thuật hat nhân (KH&KTHN).

Tin bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện NLNTVN

Tuesday, 22/11/2011, 11:24
Tin bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện NLNTVN
Ngày 25/9/2006, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước chuyên ngành Vật lý hạt nhân và nguyên tử cho NCS Đỗ Thị Nguyệt Minh, cán bộ đang công tác tại Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN), Viện NLNTVN với đề tài: “Nghiên cứu một số hiệu ứng hoá lý trong tương tác của bức xạ với một số vật liệu” thuộc chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân.

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ vật lý nguyên tử và hạt nhân cấp Viện (cấp Nhà nước trước đây) của NCS Vương Thu Bắc

Wednesday, 28/11/2018, 11:15
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ vật lý nguyên tử và hạt nhân cấp Viện (cấp Nhà nước trước đây) của NCS Vương Thu Bắc
Chiều ngày 05/9/2013, Trung tâm Đào tạo hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện (tương đương cấp Nhà nước trước đây) về chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 62.44.05.01) cho nghiên cứu sinh (NCS) Vương Thu Bắc