Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức thành công Khóa đào tạo “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ mười một”

Wednesday, 25/10/2023, 16:08
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức thành công Khóa đào tạo “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ mười một”
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực sẵn sàng ứng phó sự cố hạt nhân và bức xạ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ mười một” (11th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-11) từ ngày 16/10/2023 đến 20/10/2023 tại Trung tâm Hanoi-NuTEC thuộc Viện KH&KTHN.

Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo "Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ mười một" (ERM-11))"

Wednesday, 04/10/2023, 09:22
Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo "Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ mười một" (ERM-11))"
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn và Kiểm soát bức xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ mười một” (11 th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-11) từ ngày 16/10/2023 đến 20/10/2023

Khóa đào tạo PHITS CODE 2023

Tuesday, 11/04/2023, 14:55
Khóa đào tạo PHITS CODE 2023
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (INST) sẽ tổ chức Khóa đào tạo PHITS code (miễn phí).

Tổ chức thành công Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ X

Friday, 04/11/2022, 09:33
Tổ chức thành công Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ X
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), từ ngày 24-28/10/2022 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) đã tổ chức khoá đào tạo thường niên về Công nghệ lò phản ứng lần thứ 10.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức thành công Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 13

Monday, 31/10/2022, 12:47
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức thành công  Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 13
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực sẵn sàng ứng phó sự cố hạt nhân và bức xạ giữa Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ mười ba” (13th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-13) tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, 179 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Công nghệ lò phản ứng lần thứ mười (RE-10)"

Tuesday, 04/10/2022, 10:27
Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Công nghệ lò phản ứng lần thứ mười (RE-10)"
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực Công nghệ lò phản ứng hạt nhân phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Công nghệ lò phản ứng lần thứ mười” (10th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Reactor Engineering: RE-10) tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. Khóa học do các giảng viên Nhật Bản và Việt Nam phối hợp giảng dạy.

Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 13 (NREP-13)"

Tuesday, 04/10/2022, 10:23
Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 13 (NREP-13)"
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực sẵn sàng ứng phó sự cố hạt nhân và bức xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ mười ba” (13th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-13) từ ngày 24/10/2022 đến 28/10/2022 tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.

Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ VIII

Thursday, 24/12/2020, 14:24
Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ VIII
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), từ ngày 23-27/11/2020 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) đã tổ chức khoá đào tạo về Công nghệ lò phản ứng lần thứ 8

Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 12

Tuesday, 10/11/2020, 15:04
Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 12
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA). Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ mười một” (12th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-12) tại Trung tâm Hanoi – NuTEC thuộc Viện KH&KTHN.

Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 11

Wednesday, 16/10/2019, 10:50
Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 11
Từ ngày 07-11/10/2019, tại Trung tâm Hanoi – NuTEC thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức khóa đào tạo “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ mười một” (11th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-11)
1
2
3
4
5