Khoá đào tạo về sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Tuesday, 22/11/2011, 12:03
Khoá đào tạo về sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân giữa Việt Nam và Nhật Bản, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) đã phối hợp tổ chức khoá đào tạo lần thứ hai về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân” (Nuclear and radiation emergency prepaaredness) tại Trung tâm đào tạo Việt –Nhật thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN). Đây cũng là một nhiệm vụ thường xuyên của Viện KH&KTHN trong năm 2010.

Khai mạc khóa đào tạo thực hành K-17 về “các kỹ thuật Ghi đo, An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố bức xạ qui mô nhỏ” cho các cán bộ, chiến sỹ Binh chủng

Wednesday, 21/03/2018, 09:22
Khai mạc khóa đào tạo thực hành K-17 về “các kỹ thuật Ghi đo, An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố bức xạ qui mô nhỏ” cho các cán bộ, chiến sỹ Binh chủng
Để góp phần vào công tác phát triển nguồn nhân lực thực hiện Chiến lược cũng như duy trì các hoạt động của chương trình hợp tác Việt-Nhật, sáng ngày 19 tháng 10 năm 2009, Viện KH&KTHN đã tổ chức lễ khai mạc khóa đào tạo thực hành cho các cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Hóa học, Bộ Tư lệnh Hóa học.

Khai giảng khoá huấn luyện chuyên ngành năng lượng nguyên tử năm 2007

Wednesday, 20/06/2018, 17:55
Khai giảng khoá huấn luyện chuyên ngành năng lượng nguyên tử năm 2007
Ngày 10 và 11/8/2007, Viện NLNTVN đã tổ chức thi tuyển học viên cho Khoá huấn luyện dài hạn chuyên ngành NLNT lần thứ nhất và đã lựa chọn được 25 học viên trên tổng số 120 hồ sơ dự tuyển là các kỹ sư, cử nhân và thạc sỹ tốt nghiệp loại khá và giỏi, đạt các tiêu chuẩn cần thiết để theo học khoá huấn luyện này. Ngày 25/9/2007, khoá huấn luyện đã được khai giảng trọng thể tại Viện Công nghệ xạ hiếm (Viện NLNTVN), 48 Láng Hạ, Hà Nội. Khoá huấn luyện sẽ kéo dài trong thời gian 9 tháng, trong đó có 6 tháng học lý thuyết và làm các bài thực hành, seminars, 3 tháng làm chuyên luận tốt nghiệp tại các phòng thí nghiệm của Viện NLNTVN tại Hà Nội, Tp. HCM và Đà Lạt. Các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận công tác tại các đơn vị thuộc Viện NLNTVN, các học viên đạt thành tích học tập cao sẽ được Viện xét gửi đi đào tại tại nước ngoài ngay từ năm 2008.

Khoá tập huấn quốc tế về “Ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong việc nghiên cứu các hậu quả phát sinh do sự ô nhiễm các vùng duyên hải gây ra”

Tuesday, 10/10/2023, 10:20
Khoá tập huấn quốc tế về “Ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong việc nghiên cứu các hậu quả phát sinh do sự ô nhiễm các vùng duyên hải gây ra”
Từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 10 năm 2010, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (INST) – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VAEI) đã kết hợp với Cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA) tổ chức khóa tập huấn quốc tế về “Ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong việc nghiên cứu các hậu quả phát sinh do sự ô nhiễm các vùng duyên hải gây ra (An IAEA/RCA Training Course on Aplication of Isotope Techniques to Study Marine Coastal Pollution Issues)”.

Khóa đào tạo phối hợp về: Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ nhất

Tuesday, 22/11/2011, 11:56
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn Bức xạ (ATBX) và Hạt nhân (HN), Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VAEI) đã và đang phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức được 16 khoá đào tạo thực hành về “Các kỹ thuật Ghi đo bức xạ” (RM), “Các kỹ thuật An toàn bức xạ” (RP) từ năm 2001 đến nay tại Trung tâm Hanoi-NuTEC thuộc Viện Khoa học & Kỹ thuật Hạt nhân (Viện KH&KTHN hay INST). Bên cạnh việc duy trì các khóa đào tạo thực hành về RM và RP, từ 2009 Viện INST sẽ mở thêm các các khóa đào tạo mới về NREP

Khoá đào tạo lý thuyết và thực hành về “An toàn bức xạ” lần thứ 14 do Viện NLNTVN tổ chức

Tuesday, 22/11/2011, 11:31
Từ năm 2001 đến nay, trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (NLNTVN - VAEC) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA), mỗi năm Viện NLNTVN tổ chức một khoá đào tạo về “Ghi đo bức xạ” và một khóa về “An toàn bức xạ” cho các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan.

Khai mạc lớp tập huấn quốc gia về thiết bị phát hiện phóng xạ cho cán bộ, nhân viên biên giới, cửa khẩu Việt Nam

Tuesday, 22/11/2011, 11:38
Khai mạc lớp tập huấn quốc gia về thiết bị phát hiện phóng xạ cho cán bộ, nhân viên biên giới, cửa khẩu Việt Nam
Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2008 tại Hà Nội đã khai mạc Lớp tập huấn quốc gia về Thiết bị phát hiện bức xạ cho cán bộ, nhân viên biên giới, cửa khẩu Việt Nam do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) phối hợp với Văn phòng An ninh hạt nhân, Vụ An toàn và An ninh hạt nhân, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phối hợp tổ chức.

Tổ chức thành công Khoá đào tạo hợp tác Việt-Nhật lần thứ 11 về Ghi đo bức xạ

Tuesday, 22/11/2011, 11:22
Tổ chức thành công Khoá đào tạo hợp tác Việt-Nhật lần thứ 11 về Ghi đo bức xạ
Từ 13 đến 24/11/2006 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN), Hà Nội, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khoá đào tạo về ghi đo bức xạ. Đây là khoá học lần thứ 11 nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác đào tạo giữa Viện NLNTVN và Trung tâm đào tạo của JAEA (Nutech) được ký kết từ năm 2001.

Bài giảng vật lý chuyên sâu

Tuesday, 22/11/2011, 11:20
Viện KHKTHN tiếp tục tiến hành chương trình các bài giảng nâng cao trình độ chuyên môn về Vật Lý Hạt Nhân cho cán bộ nghiên cứu, sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành vật lý hạt nhân. Chuyên đề lần này tập trung vào các hiệu ứng spin đồng vị trong cấu trúc và phản ứng hạt nhân.

Hoàn thành khoá đào tạo về điện hạt nhân tại Hà Nội và Đà Lạt cho cán bộ tổng công ty Điện lực Việt Nam (15/7/2005)

Tuesday, 22/11/2011, 11:18
Sáng 15/7/2005, tại trường Cao đẳng Điện lực (Hà Nội) đã diễn ra lễ bế giảng khoá đào tạo đầu tiên về Điện hạt nhân cho các kỹ sư của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Tham dự Lễ bế giảng có các đại diện của các cơ quan: Vụ Khoa giáo- Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Diễn đàn Công nghiệp nguyên tử Nhật Bản, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cùng các giảng viên và toàn thể 28 học viên.