Thông báo mời thầu năm 2015

Wednesday, 06/05/2015, 11:39

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, số 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

- Tên dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

Thời gian bán HSMT: từ 9h ngày 9 tháng 5 năm 2015 đến trước 10h ngày 29 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, số 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội

- Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000 đồng

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, số 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội

Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 29 tháng 5 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 225.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

- HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 5 năm 2015 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Lượt xem: 10615