Quyết định 919/QĐ-VNLNT

Wednesday, 04/01/2017, 00:00
Số hiệu  919/QĐ-VNLNT
Cơ quan ban hành:  Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Người ký: Viện trưởng Trần Chí Thành
Ngày ban hành: 09/09/2016
Tài liệu đính kèm:
Quyet dinh 919 VNLNTVN
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của Viện Năng luợng nguyên tử Việt Nam
Lượt xem: 10622