Chính phủ

Nghị định 107/2013/NĐ-CP Nghị định 107/2013/NĐ-CP
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
 

 

Bộ KH&CN

Quyết định 950/QĐ-BKHCN Quyết định 950/QĐ-BKHCN
Quyết định về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia
 

 

Liên tịch

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
 

 

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Quyết định 919/QĐ-VNLNT
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của Viện Năng luợng nguyên tử Việt Nam