Thiết bị phân tích nhanh 2 nguyên tố Ca và Fe trong bột liệu xi măng

Thursday, 11/10/2018, 00:00

 THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHANH 2 NGUYÊN TỐ Ca và Fe TRONG BỘT LIỆU XI MĂNG

Đặc trưng kỹ thuật :

- Nguồn kích mẫu là đồng vị phóng xạ Pu238 có cường độ khoảng 10 mCi, thời gian bán rã 86,4 năm, phát các hạt α với năng lượng 5,4MeV và các hạt phôton có năng lượng 12-17 KeV.

- Đầu thu tia X là ống đếm tỷ lệ chứa khí He, có cửa sổ Berili dày 0,5mm.

- Khối ADC 1024 kênh chế tạo trên một bản mạch cắm trực tiếp trong máy tính, thời gian biến đổi cỡ 20µs, dải điện áp lối vào (0-10V).

- Trao đổi thông tin giữa ADC và máy tính sử dụng phương pháp ngắt (Interrupt).

- Thời gian 1 phép đo là 60s hoặc lớn hơn.

- Thiết bị phổ kế tia X xác định được hàm lượng CaO và Fe2O3 (với sai số tuyệt đối tương ứng là 0,5% và 0,05% và truyền về CQĐK qua đường truyền số liệu nối tiếp. Hàm lượng của SiO2 và Al2O3 truyền về CQĐK qua bàn phím máy tính.

Các cơ sở sử dụng:

- Nhà máy xi măng Kiện Khê – Hà Nam;

- Nhà máy xi măng X78 Bộ Quốc Phòng;

- Nhà máy xi măng Việt Trung;

- Nhà máy xi măng Lương Sơn – Hoà Bình;

- Nhà máy xi măng Tiên Sơn – Hà Tây.

- Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng – Ninh Bình.

 

Lượt xem: 3609