Thiết bị phân tích nhanh 4 nguyên tố chính: Al, Si, Ca, Fe trong bột liệu xi măng

Monday, 15/10/2018, 00:00

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHANH 4 NGUYÊN TỐ CHÍNH: Al, Si, Ca, Fe TRONG BỘT LIỆU XI MĂNG

1. Thông số kỹ thuật     

- Phân tích bốn thành phần chính trong nguyên liệu xi măng: Al (Al2O3); Si (SiO2); Ca (CaO) và Fe (Fe2O3).

Sai số tuyệt đối : 0.5 ¸ 1 %; Thời gian phân tích: £ 420 s/mẫu      

2. Cấu hình cơ bản

- Hệ phân tích dựa trên phương pháp phân tách năng lượng huỳnh quang tia X (EDXRF).

- Hệ bao gồm các phần chính sau:

    + Ống phát tia X làm mát bằng không khí;

    + Detectơ Si-PIN có độ phân giải cao, được làm lạnh bằng hiệu ứng Peltier;

    + Hệ điện tử trong đó có bộ phân tích đa kênh để thu thập số liệu;

    + Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay;

    + Buồng chứa mẫu có ổ đặt mẫu cố định và có nắp đậy;

 

- Thiết bị phụ trợ, buồng chứa mẫu được tăng cường bằng chân không sơ cấp.

Lượt xem: 8027