Thiết bị đo độ tro và cân khối lượng trên băng tải

Monday, 15/10/2018, 00:00

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TRO VÀ CÂN KHỐI LƯỢNG TRÊN BĂNG TẢI

Thiết bị đo độ tro và cân khối lượng trên băng tải được hoạt động dựa trên nguyên lý xác định cường độ truyền qua than trên băng tải của chùm tia gamma mảnh có hai năng l­ượng. 

Sử dụng chùm tia năng l­ượng 60 KeV để xác định nguyên tử số trung bình của than (tương quan với độ tro của than) do hiệu ứng quang điện;

Bù trừ độ dày không đồng đều của than trên băng, đã sử dụng chùm 660 KeV, hệ số hấp thụ khối phụ thuộc vào mật độ khối, do tán xạ  Compton.      

                                %độ tro=a.ln(I0L/IxL)/ln(I0H/IxH) + b

Xác định khối l­ượng than đi qua băng sử dụng chùm 660 KeV, hệ số hấp thụ khối phụ thuộc vào mật độ khối. Khối lượng than trên một đơn vị chiều dài        

                                     Md   =   a. ln(IoH/IxH) + b 

Kết quả: Độ tro đạt đ­ược chính xác < ± 2% độ tro trong vùng than có độ tro từ 10% đến 40%; Cân khối lượng sai số < ± 2% tương đối.

 

Lượt xem: 4323