Kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế-xã hội

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

(Đo độ tro của than tại mỏ than Hà Tu)

Nghiên cứu các phương pháp vật lý và kỹ thuật hạt nhân ứng dụng vào các ngành KT-XH.

- Nghiên cứu, triển khai kỹ thuật đồng vị trong quản lý và khai thác tài nguyên nước; kỹ thuật đánh dấu trong công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và sinh học.

- Triển khai ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, giao thông, xây dựng, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

Lượt xem: 6506