Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

Trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử (NLNT), Việt Nam hiện là nước thành viên của một số tổ chức quốc tế và khu vực sau:

1 - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

2 - Tổ chức hợp tác vùng về nghiên cứu, phát triển và đào tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân (RCA)

3 - Diễn đàn hợp tác hạt nhân Châu Á (FNCA).

Chính phủ Việt Nam đã ký 5 hiệp định hợp tác sử dụng NLNT vì mục đích hoà bình:

- Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Ấn Độ về sử dụng NLNT vì mục đích hoà bình, ký ngày 25/3/1986 đã gia hạn lần thứ 3.

- Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về sử dụng NLNT vì mục đích hoà bình, ký ngày 20/11/1996.

- Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHND Trung Hoa về sử dụng NLNT vì mục đích hoà bình, ký ngày 25/12/2000.

- Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Ác-hen-ti-na về sử dụng NLNT vì mục đích hoà bình, ký ngày 19/11/2001.

- Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về sử dụng NLNT vì mục đích hoà bình, ký ngày 27/3/2002.

Ngoài ra, Bộ KH &CN, Viện NLNTVN đã ký các thoả thuận và Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực NLNT sau:

- Thoả thuận giữa Bộ KHCNMT Việt Nam và Bộ KHCN Hàn Quốc về hợp tác giữa các tổ chức liên quan đến NLNT, ký ngày 18/2/2002.

 - Thoả thuận hợp tác giữa Viện NLNTVN và Uỷ ban NLNT Pháp (CEA) về ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hoà bình 1996 và ký (sửa đổi và bổ sung) 4/2002.

 - Thoả thuận hợp tác giữa Viện NLNTVN và Viện Nghiên cứu Hoá - Lý Nhật Bản (RIKEN).

- Biên bản ghi nhớ giữa Viện NLNTVN và Diễn đàn Công nghiệp nguyên tử Nhật Bản (JAIF) về tiến hành các công tác chuẩn bị đưa Điện hạt nhân (ĐHN) vào Việt Nam (1999-2001).

- Biên bản ghi nhớ giữa Viện NLNTVN và JAIF về sử dụng an toàn và hoà bình NLNT (2002-2003), ký ngày 16/4/2002.

 - Thoả thuận về hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ bức xạ giữa Viện NLNTVN và Viện Nghiên cứu NLNT Nhật Bản (JAERI), ký ngày 26/9/2000,

- Biên bản ghi nhớ giữa Viện NLNTVN và Trung tâm công nghệ hạt nhân và Đào tạo (NuTEC) thuộc JAERI về Hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bức xạ và năng lượng hạt nhân, ký năm 2000.

- Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện NLNTVN và phòng Thí nghiệm LPƯ nghiên cứu của Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản, ký năm 2000.

- Chương trình trao đổi cán bộ khoa học MEXT (Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ) Nhật Bản (trước đây là Chương trình STA),

- Hợp tác với Viện Nghiên cứu NLNT Hàn Quốc (KAERI)

- Hợp tác với Viện nghiên cứu gốm (IRTEC) Italy trong khuôn khổ Nghị định thư hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ ý

- Hợp tác với Viện Nghiên cứu địa chất, khai khoáng và vật liệu Hàn Quốc (KIGAM) trong khuôn khổ Nghị định thư hợp tác KH &CN giữa Việt Nam và Hàn Quốc

- Hợp tác với Trung tâm thông tin điện lực Nhật Bản (JEPIC) về xây dựng Luật Nguyên tử.

Chính phủ Việt Nam đã ký một số hiệp ước, công ước về sử dụng an toàn và hoà bình  NLNT sau:

1 - Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), ký năm 1982

2 - Hiệp định Thanh sát hạt nhân (Safeguard), ký năm 1989

3 - Công ước Thông báo nhanh sự cố hạt nhân. ký năm 1987

4 - Công ước Trợ giúp khi có sự cố hạt nhân, ký năm 1987

5 - Hiệp ước vùng phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á, ký năm 1995

6 - Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT), ký năm 1997

Lê Doãn Phác, Viện NLNTVN

Lượt xem: 3508

Các tin khác