Hội thảo chuyên đề về Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý lò phản ứng tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Tuesday, 21/03/2017, 00:00

       Vừa qua, Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý lò phản ứng. Tham gia Hội thảo có các cán bộ nghiên cứu trẻ đến từ Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Cục An toàn Bức Xạ và Hạt nhân, Đại học Duy Tân và một số cơ quan nghiên cứu, ứng dụng bức xạ khác. Mục đích của Hội thảo chuyên đề lần này là giới thiệu và trao đổi về một số hướng nghiên cứu đang thực hiện ở Việt Nam và tiến tới xây dựng một mạng lưới nghiên cứu của các cán bộ trẻ về Kỹ thuật Hạt nhân nói chung và Vật lý lò phản ứng nói riêng.

       Tại Hội thảo, các cán bộ thuộc Trung tâm Năng lượng Hạt nhân (TTNLHN), Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân đã giới thiệu về các hướng nghiên cứu đang triển khai như nghiên cứu tối ưu thay đảo nhiên liệu lò phản ứng, đánh giá tác động của dòng neutron và gamma lên vỏ thùng lò phản ứng, đánh giá ảnh hưởng của việc chuyển hóa các nguyên tố Actini hiếm đối với các thông số vật lý và an toàn lò phản ứng, đánh giá vai trò của năng lượng hạt nhân đối với vấn đề biến đổi khí hậu, nghiên cứu động học lò phản ứng năng lượng v.v.

       Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp, các cán bộ nghiên cứu trẻ đã làm quen với các đồng nghiệp của mình và hiểu được phần nào tình hình nghiên cứu chung ở trong nước về lĩnh vực Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý lò phản ứng. Thông qua Hội thảo, TTNLHN cùng với các chuyên gia của Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt và các nhóm nghiên cứu khác ở trong nước dự định sẽ triển khai các hợp tác về lĩnh vực phân tích và mô phỏng phần vật lý và động học lò phản ứng hạt nhân. Điều này sẽ rất hữu ích đối với việc mở rộng các chủ đề nghiên cứu và nâng cao năng lực của các cán bộ trẻ thuộc TTNLHN.

Phạm Như Việt Hà

Trung tâm Năng lượng hạt nhân - Viện KH&KTHN

Lượt xem: 5388