Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2018

Thursday, 01/03/2018, 00:00

 DANH MC ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ, DÁN CÁC CẤP NĂM 2018

 

TT

Tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm

Thời gian
thực hiện

Ghi chú

A

ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP NHÀ NƯỚC

 

 

 

1

Nghiên cứu các hiệu ứng alpha cluster trong phản ứng hạt nhân trực tiếp

TS. Đỗ Công Cương

2017-2019

Quỹ Nafosted

2

Nghiên cứu xác định và biến đổi đặc tính trường chuẩn liều nơtron tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải

2017-2019

Quỹ Nafosted

3

Nghiên cứu thống nhất tán xạ hạt nhân và phương trình trạng thái chất hạt nhân trên cơ sở trường trung bình hạt nhân vi mô

GS.TS Đào Tiến Khoa

2018-2020

Quỹ Nafosted

4

Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt các lò phản ứng PWR nạp tải nhiên liệu UO2 và MOX/UO2

TS. Phạm Như Việt Hà

2018-2020

Quỹ Nafosted

5

Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân trên các thiết bị lớn của trung tâm nghiên cứu hạt nhân tiên tiến trên thế giới

TS. Lê Xuân Chung

2018-2021

Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 

B

ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP BỘ

 

 

 

1

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo liều kế cá nhân điện tử

CN. Nguyễn Đức Tuấn

2017-2018

 

2

Tính toán ảnh hưởng của nhiên liệu có chứa actini hiếm
đến tính toán vật lý và an toàn phản ứng năng lượng

VVER (V491)

CN. Trần Vĩnh Thành

2017-2018

 

3

Nghiên cứu đánh giá khả năng lưu giữ carbon trong đất nông nghiệp

ThS. Lê Đình Cường

2017-2018

 

4

Nghiên cứu cấu trúc và sơ đồ mức kích thích của các hạt nhân giàu neutron thông qua phản ứng hạt nhân trực tiếp trong vùng năng lượng trung gian

TS. Lê Xuân Chung

2017-2019

 

5

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật đồng vị (C-13 và O-18)
hỗ trợ phát hiện nguồn gốc nông sản (táo)

ThS. Hà Lan Anh

2018-2019

 

6

Nghiên cứu động học và phân tích an toàn sự cố độ phản
ứng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sử dụng nhiên liệu độ
giàu thấp bằng chương trình PARCS

TS. Phạm Như Việt Hà

2018-2019

 

7

Sử dụng kỹ thuật đồng vị để đánh giá khả năng tích luỹ CO2 trong đất của một số mô hình canh tác nông nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh

2016-2018

gia hạn 2018

C

ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHÁC

 

 

 

1

Quan trắc, phân tích phóng xạ môi trường tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và quan trắc phân tích phóng xạ nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng

TS. Trịnh Văn Giáp

2018

Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường

2

Dự án RAS7029: Đánh giá tác động của hạt bụi không khí đô thị đến chất lượng không khí

Project title: Assessing the Impact of Urban Air Particulate Matter on Air Quality

TS. Vương Thu Bắc

2016-2018

IAEA TC RAS/7/029

3

Dự án RAS5081: Sử dụng kỹ thuật hạt nhân để tăng cường an toàn thực phẩm và hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Project title: “Enhancing Food Safety and Supporting Regional Authentication of Foodstuffs through Implementation of Nuclear Techniques”

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh

2018-2021

IAEA TC RAS/5/081

D

ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ

 

 

 

1

Nghiên cứu hiệu ứng phi định xứ của thể quang học nucleon bằng phương pháp R-matrix

CN. Doãn Thị Loan

2018

 

2

Xác định hệ số hiệu chuẩn hình học trong phép chuẩn liều neutron: hình trụ và hình hộp chữ nhật

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

2018

 

 

Lượt xem: 2178