Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2020

Sunday, 01/03/2020, 00:00

 DANH MC ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ, DÁN CÁC CẤP NĂM 2020

 

TT
Tên đề tài, dự án
Chủ nhiệm
Thời gian
thực hiện
Ghi chú
A
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP NHÀ NƯỚC
 
 
 
1
Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân trên các thiết bị lớn của trung tâm nghiên cứu hạt nhân tiên tiến trên thế giới
TS. Lê Xuân Chung
2018-2021
Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 
2
Nghiên cứu thống nhất tán xạ hạt nhân và phương trình trạng thái chất hạt nhân trên cơ sở trường trung bình hạt nhân vi mô
GS.TS Đào Tiến Khoa
2018-2020
Quỹ Nafosted
3
Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt các lò phản ứng PWR nạp tải nhiên liệu UO2 và MOX/UO2
TS. Phạm Như Việt Hà
2018-2020
Quỹ Nafosted
4
Nghiên cứu thiết kế lò phản ứng hạt nhân nhỏ sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000
TS. Hoàng Văn Khánh
2019-2021
Quỹ Nafosted
5
Nghiên cứu các hiệu ứng alpha cluster trong phản ứng hạt nhân trực tiếp
TS. Đỗ Công Cương
2017-2020
Quỹ Nafosted
gia hạn 2020
B
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP BỘ
 
 
 
1
Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh thành phần photon trong trường chuẩn neutron 241Am-Be
TS. Lê Ngọc Thiệm
2019-2020
 
2
Thiết kế, chế tạo hệ đo xác định nhanh phổ, liều nơtron và xây dựng phần mềm tách phổ đi kèm
ThS. Nguyễn Ngọc
Quỳnh
2019-2020
 
3
Nghiên cứu tích hợp các nguồn dữ liệu quan trắc phóng xạ trực tuyến (online) và quy trình xử lý số liệu
TS. Vương Thu Bắc
2019-2020
 
4
Nghiên cứu công nghệ và an toàn trạm năng lượng hạt nhân nổi sử dụng lò mô đun nhỏ
ThS. Trần Việt Phú
2019-2020
 
5
Nghiên cứu vi mô phản ứng bắt nucleon (p, γ) ở năng lượng thấp trong hình thức luận trường trung bình hạt nhân
ThS. Nguyễn Hoàng
Phúc
2019-2020
 
6
Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị để nhận diện nguồn gốc và lịch sử phát sinh ô nhiễm hệ sinh thái vùng ven biển cửa Sông Hồng
ThS. Bùi Đắc Dũng
2020-2021
 
7
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong đánh giá mối liên hệ giữa dòng chảy và các tầng trữ nước ven sông Hồng từ Sơn Tây đến Hưng Yên
TS. Võ Thị Anh
2020-2022
 
8
Nghiên cứu phát triển kỹ thuật đồng vị (C-13 và O-18)
hỗ trợ phát hiện nguồn gốc nông sản (táo)
ThS. Hà Lan Anh
2018-2020
Gia hạn 2020
C
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHÁC
 
 
 
1
Quan trắc, phân tích phóng xạ môi trường tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và quan trắc phân tích phóng xạ nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng
TS. Trịnh Văn Giáp
2020
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường
2
Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường giai đoạn 2020-2022
ThS. Bùi Đắc Dũng
2020-2022
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường
3
Điều tra, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố (giai đoạn 2: 2020-2022)
ThS. Nguyễn Hữu Quyết
2020-2022
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường
4
Dự án RAS5081: Sử dụng kỹ thuật hạt nhân để tăng cường an toàn thực phẩm và hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Project title: “Enhancing Food Safety and Supporting Regional Authentication of Foodstuffs through Implementation of Nuclear Techniques”
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh
2018-2021
IAEA TC RAS/5/081
5
Dự án RAS1026: Tăng cường năng lực thiết bị hạt nhân trong lĩnh vực ứng dụng và khoa học hạt nhân
Project title: Strengthening Nuclear Instrumentation Capacity in the Areas of Nuclear Sciences and Applications in the Asia and Pacific Region
CN. Nguyễn Đức Tuấn
2020-2021
IAEA TC RAS/1/026
D
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ
 
 
 
1
Nghiên cứu thiết kế nhiên liệu có độ sâu cháy lớn cho lò phảnứng ACPR50S của Trung Quốc
ThS. Trần Vĩnh Thành
2020
 
2
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị để phân tích thành phầnδ13C của đường trong nước ép táo và nước ép cam
TS. Võ Thị Anh
2020
 
3
Xây dựng quy trình xác định hàm lượng các kim loại nặng Cd,Pb, Zn, Cu trong mẫu trầm tích bằng khối phổ ICP-MS
CN. Dương Văn Thắng
2020
 
4
Nghiên cứu tối ưu hóa đáp ứng năng lượng của thiết bị đo liềunotron sử dụng đầu dò 3He
CN. Mai Văn Diện
2020
 
5
Nghiên cứu, xây dựng phương pháp xác định mức cảnh báo tạitrạm quan trắc phóng xạ môi trường Lạng Sơn
ThS. Nguyễn Văn Khánh
2020
 
Lượt xem: 2184