Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2021

Tuesday, 01/03/2022, 00:00

 DANH MỤC ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CÁC CẤP NĂM 2021

 

TT
Tên đề tài, dự án
Chủ nhiệm
Thời gian
thực hiện
Ghi chú
A
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP NHÀ NƯỚC
 
 
 
1
Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân trên các thiết bị lớn của trung tâm nghiên cứu hạt nhân tiên tiến trên thế giới
TS. Lê Xuân Chung
2018-2021
Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 
2
Nghiên cứu thiết kế lò phản ứng hạt nhân nhỏ sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000
TS. Hoàng Văn Khánh
2020-2021
Quỹ Nafosted
3
Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt các lò phản ứng PWR nạp tải nhiên liệu UO2 và MOX/UO2
TS. Phạm Như Việt Hà
2018-2020
Quỹ Nafosted
Gia hạn 12 tháng (12/2021)
B
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP BỘ
 
 
 
1
Nghiên cứu vi mô phản ứng bắt nucleon (p, γ) ở năng lượng thấp trong hình thức luận trường trung bình hạt nhân
ThS. Nguyễn Hoàng
Phúc
2019-2020
Gia hạn 6 tháng (6/2021)
2
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo đầu dò neutron vũ trụ bằng tổ hợp đa tinh thể nhấp nháy sử dụng cho việc đo độ ẩm của đất
CN. Nguyễn Đức
Tuấn
2021-2022
 
3
Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu neutron lân cận 49Ar và 78Ni thông qua thí nghiệm phản ứng hạt nhân trực tiếp trong vùng năng lượng trung gian
ThS. Bùi Duy Linh
2021-2022
 
4
Nghiên cứu đặc trưng và nguồn gốc ô nhiễm sol khí mịn ở Hà Nội giai đoạn 2021-2023
TS. Vương Thu Bắc
2021-2023
 
5
Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị để nhận diện nguồn gốc và lịch sử phát sinh ô nhiễm hệ sinh thái vùng ven biển cửa Sông Hồng
ThS. Bùi Đắc Dũng
2020-2021
 
6
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong đánh giá mối liên hệ giữa dòng chảy và các tầng trữ nước ven sông Hồng từ Sơn Tây đến Hưng Yên
TS. Võ Thị Anh
2020-2022
 
C
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHÁC
 
 
 
1
Quan trắc, phân tích phóng xạ môi trường tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và quan trắc phân tích phóng xạ nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng
TS. Trịnh Văn Giáp
2021
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường
2
Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường giai đoạn 2020-2022
ThS. Bùi Đắc Dũng
2020-2022
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường
3
Điều tra, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố (giai đoạn 2: 2020-2022)
ThS. Nguyễn Hữu Quyết
2020-2022
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường
4
Dự án RAS5081: Sử dụng kỹ thuật hạt nhân để tăng cường an toàn thực phẩm và hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
Project title: “Enhancing Food Safety and Supporting Regional Authentication of Foodstuffs through Implementation of Nuclear Techniques”
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh
2018-2021
IAEA TC RAS/5/081
5
Dự án RAS1026: Tăng cường năng lực thiết bị hạt nhân trong lĩnh vực ứng dụng và khoa học hạt nhân
Project title: Strengthening Nuclear Instrumentation Capacity in the Areas of Nuclear Sciences and Applications in the Asia and Pacific Region
CN. Nguyễn Đức Tuấn
2020-2021
IAEA TC RAS/1/026
6
Dựa án nghiên cứu RCA: Đánh giá chất lượng không khí và tác động môi trường của các hoạt động công nghiệp trong khu vực Châu Á.
Project title: Air Quality and Environmental Impact Assessment of Industrial Activities in Asian region (Phase 2)
TS. Vương Thu Bắc
2021-2023
IAEA RCA Research Project
D
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ
 
 
 
1
Nghiên cứu, sử dụng phần mềm mô phỏng ARGOS đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng của phóng xạ từ một số sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành Cảng đến Việt Nam
ThS. Dương Đức Thắng
2021
 
2
Áp dụng phương pháp máy học trong việc nhận diện hạt theo hình dạng xung
TS. Lê Xuân Chung
2021
 
3
Nghiên cứu sơ bộ hệ thống thủy nhiệt cho lò phản ứng mô đun nhỏ loại nước áp lực dựa trên công nghệ lò ACPR50S
CN. Cao Đình Hưng
2021
 
Lượt xem: 2240