Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2023

Tuesday, 01/08/2023, 00:00

DANH MỤC ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CÁC CẤP NĂM 2023

 

TT

Tên đềtài, dự án

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I.

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC

 

 

 

1.

Nghiên cứu xác định hàm đáp ứng liều của thiết bị đo neutron tại Việt Nam.

TS. Lê Ngọc Thiệm

2023 - 2025

 

2.

Nghiên cứu tán xạ nucleon - hạt nhân, hạt nhân - hạt nhân và các phản ứng trao đổi điện tích, chuyển nucleon và cluster tại năng lượng thấp và trung bình.

GS. TS. Đào Tiến Khoa

2023 - 2025

 

3.

Phát triển chương trình tính toán mô phỏng phản ứng quang hạt nhân dựa trên thư viện Geant4 và Talys

PGS. TS. Phạm Đức Khuê

2023 - 2025

 

II.

NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

1.

Quan trắc phóng xạ môi trường tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và quan trắc phân tích phóng xạ nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng

TS. Trịnh Văn Giáp

2023

 

 2.

Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường giai đoạn 2020-2022

ThS. Bùi Đắc Dũng

2020 - 2023

(gia hạn đến 31/12/2024)

 

 3.

Điều tra, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố (giai đoạn 2: 2020-2022)

TS. Nguyễn Hữu Quyết

 2020 - 2023

(gia hạn đến 31/12/2024)

 

III.

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CẤP BỘ

 

 

 

1.

Nghiên cứu đặc trưng và nguồn gốc ô nhiễm sol khí mịn ở Hà Nội giai đoạn 2021-2023

TS. Vương Thu Bắc

2021-2023

2.

Nghiên cứu phản ứng hạt nhân trên đồng vị Bo tự nhiên với chùm proton năng lượng thấp từ máy gia tốc Pelletron 5SDH-2

TS Lê Xuân Chung

2022-2023

 

3.

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ ứng dụng học máy trong xử lý ảnh PET/CT hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi

ThS. Hồ Quang Tuấn

2022-2024

 

4.

Nghiên cứu thiết kế vật lý, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ cho nhà máy điện hạt nhân nổi

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

2022-2024

 

5.

Khảo sát xác định địa điểm lắp đặt các trạm quan trắc phóng xạ của Dự án EC-ASEANTOM

TS. Nguyễn Hào Quang

2021-2022

(gia hạn đến 30/9/2023)

 

6.

Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân không bền Be, C và O qua phân tích số liệu thực nghiệm tiết diện vi phân của các phản ứng proton-hạt nhân và deuteron-hạt nhân

TS. Đỗ Công Cương

2023-2024

 

7.

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tách và nhận diện vi nhựa trong môi trường ven biển sử dụng kỹ thuật hạt nhân và kỹ thuật liên quan

ThS. Hà Lan Anh

2023-2025

 

8.

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận dạng và xác định hoạt độ nhân phóng xạ từ phổ năng lượng gamma của đầu dò HPGe loại n trong nghiên cứu phóng xạ môi trường (mẫu đất)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

2023-2024

 

9.

Nghiên cứu phát triển hệ quan trắc phóng xạ môi trường sử dụng đầu dò nhấp nháy NaI-SiPM kết hợp internet vạn vật (IoT)

ThS. Vũ Văn Tiến

2023-2024

 

10.

Nghiên cứu thiết lập trường chuẩn photon theo các đại lượng thực hành mới ICRU95

ThS. Bùi Đức Kỳ

2023-2024

 

11.

Xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật các dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước về quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; đo lường bức xạ trong an toàn bức xạ

ThS. Dương Đức Thắng

2023

 

IV.

ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ

 

 

 

1.

Xây dựng chương trình đảm bảo chất lượng hiệu chuẩn thiết bị đo liều bức xạ gamma, tia X đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

ThS. Trần Văn Trung

 1/2023-12/2023

 

2.

Nghiên cứu cải tiến quy trình phân tích xác định hoạt độ các nhân phóng xạ nhân tạo (239+240Pu, 90Sr) trong mẫu đất

CN. Nguyễn Văn Khánh

1/2023-12/2023

 

3.

Nghiên cứu áp dụng mạng thần kinh nhân tạo để dự đoán một số đặc trưng vật lý của lò phản ứng mô đun nhỏ loại nước áp lực

TS. Lê Trần Chung

1/2023-12/2023

 

4.

Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ ASENES của INPRO trong phân tích các kịch bản điện hạt nhân và khả năng áp dụng vào Việt Nam

TS. Võ Thị Hương

1/2023-12/2023

 

Lượt xem: 645