Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2023

Tuesday, 01/08/2023, 15:08
1. Nghiên cứu xác định hàm đáp ứng liều của thiết bị đo neutron tại Việt Nam; 2. Nghiên cứu tán xạ nucleon - hạt nhân, hạt nhân - hạt nhân và các phản ứng trao đổi điện tích, chuyển nucleon và cluster tại năng lượng thấp và trung bình; 3. Phát triển chương trình tính toán mô phỏng phản ứng quang hạt nhân dựa trên thư viện Geant4 và Talys

Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2022

Tuesday, 21/06/2022, 00:00
1. Quan trắc phóng xạ môi trường tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và quan trắc phân tích phóng xạ nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng; TS. Trịnh Văn Giáp 2. Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường giai đoạn 2020-2022; ThS. Bùi Đắc Dũng 3. Điều tra, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố (giai đoạn 2: 2020-2022); ThS. Nguyễn Hữu Quyết

Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2021

Tuesday, 01/03/2022, 00:00
1. Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân trên các thiết bị lớn của trung tâm nghiên cứu hạt nhân tiên tiến trên thế giới; TS. Lê Xuân Chung; 2018-2021; Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 2. Nghiên cứu thiết kế lò phản ứng hạt nhân nhỏ sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000; TS. Hoàng Văn Khánh; 2020-2021; Quỹ Nafosted 3. Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt các lò phản ứng PWR nạp tải nhiên liệu UO2 và MOX/UO2; TS. Phạm Như Việt Hà; 2018-2020; Quỹ Nafosted; Gia hạn 12 tháng (12/2021)

Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2020

Sunday, 01/03/2020, 00:00
1. Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân trên các thiết bị lớn của trung tâm nghiên cứu hạt nhân tiên tiến trên thế giới; TS. Lê Xuân Chung; 2018-2021; Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 2. Nghiên cứu thống nhất tán xạ hạt nhân và phương trình trạng thái chất hạt nhân trên cơ sở trường trung bình hạt nhân vi mô; GS.TS Đào Tiến Khoa; 2018-2020; Quỹ Nafosted 3. Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt các lò phản ứng PWR nạp tải nhiên liệu UO2 và MOX/UO2; TS. Phạm Như Việt Hà; 2018-2020; Quỹ Nafosted

Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2019

Friday, 01/03/2019, 00:00
1. Nghiên cứu các hiệu ứng alpha cluster trong phản ứng hạt nhân trực tiếp; TS. Đỗ Công Cương; 2017-2019; Quỹ Nafosted 2. Nghiên cứu xác định và biến đổi đặc tính trường chuẩn liều nơtron tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân; PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải; 2017-2019; Quỹ Nafosted 3. Nghiên cứu thống nhất tán xạ hạt nhân và phương trình trạng thái chất hạt nhân trên cơ sở trường trung bình hạt nhân vi mô; GS.TS Đào Tiến Khoa; 2018-2020; Quỹ Nafosted

Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2018

Thursday, 01/03/2018, 00:00
1. Nghiên cứu các hiệu ứng alpha cluster trong phản ứng hạt nhân trực tiếp; TS. Đỗ Công Cương; 2017-2019; Quỹ Nafosted 2. Nghiên cứu xác định và biến đổi đặc tính trường chuẩn liều nơtron tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân; PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải; 2017-2019; Quỹ Nafosted 3. Nghiên cứu thống nhất tán xạ hạt nhân và phương trình trạng thái chất hạt nhân trên cơ sở trường trung bình hạt nhân vi mô; GS.TS Đào Tiến Khoa; 2018-2020; Quỹ Nafosted

Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước năm 2011

Friday, 25/11/2011, 10:18
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố tại hai cấp độ khác nhau: cấp độ 1: Anomaly và cấp độ 3: Serious Incident; 2011-2014