Đề tài, dự án đã triển khai

Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2022
1. Quan trắc phóng xạ môi trường tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và quan trắc phân tích phóng xạ nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng; TS. Trịnh Văn Giáp 2. Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường giai đoạn 2020-2022; ThS. Bùi Đắc Dũng 3. Điều tra, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố (giai đoạn 2: 2020-2022); ThS. Nguyễn Hữu Quyết
 

 
 

Kết quả nổi bật

Nghiên cứu phản ứng bắt proton (p,γ) ở năng lượng thấp Nghiên cứu phản ứng bắt proton (p,γ) ở năng lượng thấp
Sau vụ nổ Big Bang, độ phổ biến của hiđro chiếm khoảng 74% khối lượng vật chất toàn vũ trụ. Do đó, các phản ứng hạt nhân xảy ra có sự tham gia của hiđro luôn chiếm vị trí quan trọng trong quá trình tiến hóa của vụ trụ. Trong đó, phản ứng bắt bức xạ hạt nhân (p,γ) đóng vai trò quan trọng trong các quá trình vật lý thiên văn khác nhau như các phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra trong quá trình tiến hóa của các sao, các vụ nổ sao mới cổ điển và vụ nổ tia X loại I [1] vv….