Đề tài, dự án đã triển khai

Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2023
1. Nghiên cứu xác định hàm đáp ứng liều của thiết bị đo neutron tại Việt Nam; 2. Nghiên cứu tán xạ nucleon - hạt nhân, hạt nhân - hạt nhân và các phản ứng trao đổi điện tích, chuyển nucleon và cluster tại năng lượng thấp và trung bình; 3. Phát triển chương trình tính toán mô phỏng phản ứng quang hạt nhân dựa trên thư viện Geant4 và Talys
 

 
 

Kết quả nổi bật

Nghiên cứu phản ứng bắt proton (p,γ) ở năng lượng thấp Nghiên cứu phản ứng bắt proton (p,γ) ở năng lượng thấp
Sau vụ nổ Big Bang, độ phổ biến của hiđro chiếm khoảng 74% khối lượng vật chất toàn vũ trụ. Do đó, các phản ứng hạt nhân xảy ra có sự tham gia của hiđro luôn chiếm vị trí quan trọng trong quá trình tiến hóa của vụ trụ. Trong đó, phản ứng bắt bức xạ hạt nhân (p,γ) đóng vai trò quan trọng trong các quá trình vật lý thiên văn khác nhau như các phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra trong quá trình tiến hóa của các sao, các vụ nổ sao mới cổ điển và vụ nổ tia X loại I [1] vv….