Ban lãnh đạo

Thursday, 30/01/2014, 00:00

Ban lãnh đạo

1. PGS.TS Phạm Đức Khuê - Viện trưởng

Điện thoại liên hệ: 0243.7914291

E-mail: pdkhueiop@gmail.com; pdkhue@iop.vast.ac.vn

 

2. TS Nguyễn Hữu Quyết - Phó viện trưởng

Điện thoại liên hệ: 0243.8362597

E-mail: nhquyet07@gmail.com; tokai03@yahoo.com

 

3. TS Phạm Ngọc Đồng - Phó viện trưởng

Điện thoại liên hệ: 0243.7564825

E-mail: dongpn@vinatom.gov.vn; ngocdong42@gmail.com

Lượt xem: 9339