Giới thiệu trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Tuesday, 09/08/2022, 15:41
Trung tâm KTHN là đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc Viện KH&KTHN, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam.

Một số thành tựu tiêu biểu:

Tuesday, 15/04/2014, 09:55

1. Chế tạo sửa chữa thiết bị

2. Dịch vụ phân tích

3. Thiết kế, chế tạo thiết bị NCS trong công nghiệp