Giới thiệu chung

Giới thiệu Viện khoa học và kỹ thuật Hạt Nhân Giới thiệu Viện khoa học và kỹ thuật Hạt Nhân

Tên tổ chức: Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN)

Tên tiếng Anh: Institute for Nuclear Science and Technology (INST)

Địa chỉ:   179 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84. 4. 37564926,   Số Fax: +84. 4. 38363295

 

 

Lãnh đạo viện

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Viện KH&KTHN Ban lãnh đạo chỉ đạo toàn bộ các mặt hoạt động của Viện.

 

 

Phòng Hành chính và Tổ chức

Phòng Hành chính và tổ chức

Chịu trách nhiệm quản lý các mặt công tác sau:

        - Tổ chức-cán bộ

        - Hành chính-quản trị

        - Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn-xây dựng nhỏ

        - Phòng cháy-chữa cháy, an ninh cơ quan

 

 

Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

Chức năng, nhiệm vụ chính

        - Công tác kế hoạch

        - Công tác hợp tác quốc tế

        - Quản lý các hoạt động NC-TK

        - Quản lý các hoạt động DV-SX-KD

        - Quản lý Thư viện, hoạt động thông tin, quảng cáo, tuyên truyền

        - Quản lý An toàn bức xạ, hạt nhân

        - Công tác kế toán, tài vụ, tài chính.

 

 

Trung tâm Vật lý hạt nhân

Giới thiệu Trung tâm Vật lý hạt nhân

Chức năng nhiệm vụ

     - Nghiên cứu vật lý hạt nhân lý thuyết và thực nghiệm;

  - Nghiên cứu vật lý nơtrôn lý thuyết và thực nghiệm;

  - Nghiên cứu vật lý tia vũ trụ và vật lý thiên văn;

  - Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tính toán, mô phỏng phục vụ các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng bức xạ.

 

 

Trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

Giới thiệu trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp và kỹ thuật quan trắc, kiểm soát, phân tích phóng xạ và đánh giá tác động môi trường;

- Quản lý, vận hành Trung tâm điều hành, Trạm quan trắc phóng xạ môi trường khu vực miền Bắc và điều phối hoạt động Mạng Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;

- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường và triển khai các dịch vụ kỹ thuật liên quan;

- Tham gia hội nhập các hoạt động kiểm soát, nghiên cứu và cảnh báo tình trạng phóng xạ môi trường trong khu vực và quốc tế;

- Tham gia công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường.

 

 

Trung tâm An toàn bức xạ

Giới thiệu trung tâm An toàn bức xạ

- Nghiên cứu và đánh giá ATBX trong các lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình;

- Nghiên cứu các phương pháp đo lường bức xạ; đánh giá liều nghề nghiệp, liều bệnh nhân trong y tế;

- Duy trì hoạt động của Phòng chuẩn liều bức xạ cấp II; thực hiện chuẩn đo lường bức xạ, kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo lường bức xạ;

- Đào tạo về an toàn bức xạ;

- Thực hiện các dịch vụ về ATBX;

- Tham gia ứng phó, xử lý các sự cố bức xạ và hạt nhân.

 

 

Trung tâm Năng lượng hạt nhân

Một số thành tựu tiêu biểu
Là đơn vị trực tiếp chủ trì đề tài KC-09-17 thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về kỹ thuật hạt nhân KC-09 (1992-1995) ” Nghiên cứu chiến lược phát triển kỹ thuật và năng lượng hạt nhân ở Việt Nam” có thể xem như là nghiên cứu trong nước đầu tiên về điện hạt nhân. Trực tiếp thực hiện 6 tiểu mục trong nội dung đề tài KH-09-04:” Xác định căn cứ khoa học, kinh tế, xã hội cho chương trình phát triển điện hạt nhân”, (1996-1999), thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về chính sách và chiến lược phát triển năng lượng bền vững KH-09.
 

 

Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Giới thiệu trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Chức năng nhiệm vụ:

     - Nghiên cứu vật lý và xây dựng các phương pháp hạt nhân phục vụ các ngành kinh tế - xã hội và đời sống.

     - Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các lĩnh vực: quản lý và khai thác tài nguyên nước, khai khoáng, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và sinh học.

...