Giới thiệu chung

Giới thiệu Viện khoa học và kỹ thuật Hạt Nhân Giới thiệu Viện khoa học và kỹ thuật Hạt Nhân

Tên tổ chức: Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN)

Tên tiếng Anh: Institute for Nuclear Science and Technology (INST)

Địa chỉ:   179 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: +84.24.37564926,   Số Fax: +84.24.38363295

 

 

Lãnh đạo viện

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Viện KH&KTHN Ban lãnh đạo chỉ đạo toàn bộ các mặt hoạt động của Viện.

 

 

Phòng Hành chính và Tổ chức

Phòng Hành chính và tổ chức

Chịu trách nhiệm quản lý các mặt công tác sau:

        - Tổ chức-cán bộ

        - Hành chính-quản trị

        - Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn-xây dựng nhỏ

        - Phòng cháy-chữa cháy, an ninh cơ quan

 

 

Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

Chức năng, nhiệm vụ chính

        - Công tác kế hoạch

        - Công tác hợp tác quốc tế

        - Quản lý các hoạt động NC-TK

        - Quản lý các hoạt động DV-SX-KD

        - Quản lý Thư viện, hoạt động thông tin, quảng cáo, tuyên truyền

        - Quản lý An toàn bức xạ, hạt nhân

        - Công tác kế toán, tài vụ, tài chính.

 

 

Trung tâm Vật lý hạt nhân

Giới thiệu Trung tâm Vật lý hạt nhân
Chức năng nhiệm vụ: - Nghiên cứu vật lý hạt nhân lý thuyết và thực nghiệm; - Nghiên cứu vật lý nơtrôn lý thuyết và thực nghiệm; - Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tính toán, mô phỏng phục vụ các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng bức xạ.
 

 

Trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

Giới thiệu trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp và kỹ thuật quan trắc, kiểm soát, phân tích phóng xạ và đánh giá tác động môi trường;

- Quản lý, vận hành Trung tâm điều hành, Trạm quan trắc phóng xạ môi trường khu vực miền Bắc và điều phối hoạt động Mạng Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;

- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường và triển khai các dịch vụ kỹ thuật liên quan;

- Tham gia hội nhập các hoạt động kiểm soát, nghiên cứu và cảnh báo tình trạng phóng xạ môi trường trong khu vực và quốc tế;

- Tham gia công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường.

 

 

Trung tâm An toàn bức xạ

Giới thiệu trung tâm An toàn bức xạ

- Nghiên cứu và đánh giá ATBX trong các lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình;

- Nghiên cứu các phương pháp đo lường bức xạ; đánh giá liều nghề nghiệp, liều bệnh nhân trong y tế;

- Duy trì hoạt động của Phòng chuẩn liều bức xạ cấp II; thực hiện chuẩn đo lường bức xạ, kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo lường bức xạ;

- Đào tạo về an toàn bức xạ;

- Thực hiện các dịch vụ về ATBX;

- Tham gia ứng phó, xử lý các sự cố bức xạ và hạt nhân.

 

 

Trung tâm Năng lượng hạt nhân

Giới thiệu trung tâm Năng lượng hạt nhân
Chức năng, nhiệm vụ: - Nghiên cứu vật lý lò phản ứng hạt nhân và che chắn an toàn bức xạ. - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá an toàn hạt nhân. - Nghiên cứu, đánh giá công nghệ các loại lò phản ứng hạt nhân tiên tiến. - Nghiên cứu các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch, và năng lượng tái tạo cũng như khả năng ứng dụng ở Việt Nam. - Tham gia đào tạo cán bộ về các lĩnh vực vật lý, an toàn và công nghệ lò phản ứng hạt nhân.
 

 

Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Giới thiệu trung tâm Kỹ thuật hạt nhân
Trung tâm KTHN là đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc Viện KH&KTHN, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam.