Thông báo tuyển dụng cán bộ làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân năm 2012

Wednesday, 31/10/2012, 15:57

     Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ) có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại các đơn vị sau: Phòng Hành chính-Tổ chức, Trung tâm An toàn hạt nhân, Trung tâm Năng lượng hạt nhân, Trung tâm An toàn bức xạ & Môi trường và Trung tâm Kỹ thuật hạt nhõn, cụ thể như sau:

 I. Số lượng và vị trí tuyển dụng

Toàn Viện 8 chỉ tiêu, phân bổ cho các đơn vị trực thuộc như sau:

1. Phòng hành chính-Tổ chức:

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển: chuyên viên                  

2. Trung tâm An toàn hạt nhân:

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên 

3. Trung tâm Năng lượng hạt nhân :

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên:

4. Trung tâm An toàn bức xạ và Môi trường:

- Số lượng: 04 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển:  Nghiên cứu viên

5. Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên

II. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1. Tiêu chuẩn chung:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi dự tuyển từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi;

- Đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan, các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của từng ngạch viên chức dưới đây;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 2. Tiêu chuẩn cụ thể:

2.1. Đối với vị trí chuyên viên thuộc Phòng Hành chính-Tổ chức

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy bằng khá trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: khoa học quản lý, quản trị nhân sự

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp): Bằng B trở lên.

- Chứng chỉ tin học: Bằng B

2.2. Đối với vị trí nghiên cứu viên thuộc Trung tâm An toàn hạt nhân:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy bằng khá trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành sau: Công nghệ hạt nhân, điện hạt nhân, vật lý, toán cơ, thuỷ nhiệt.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp): Bằng B trở lên.

- Chứng chỉ tin học: Bằng B

2.3.  Đối với  vị trí nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Năng lượng hạt nhân:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy bằng khá trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành sau: Công nghệ hạt nhân, điện hạt nhân, vật lý, thuỷ nhiệt.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp): Bằng B trở lên.

- Chứng chỉ tin học: Bằng B

2.4. Đối với các vị trí nghiên cứu viên thuộc Trung tâm ATBX&MT:

- Tốt nghiệp đại học chính quy, bằng trung bình khá trở lên (trường hợp tốt nghiệp đại học hệ không chính quy yêu cầu phải có tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực dự tuyển tại đơn vị theo chế độ hợp đồng lao động), thuộc một trong các chuyên ngành sau: Vật lý hạt nhân (thực nghiệm), công nghệ hạt nhân, công nghệ môi trường, hoá phóng xạ, hoá phân tích.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp): Bằng B trở lên.

- Chứng chỉ tin học: Bằng B 

2.5. Đối với vị trí nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân:

-Tốt nghiệp đại học chính quy, bằng trung bình khá trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành sau: Vật lý hạt nhân (thực nghiệm), công nghệ hạt nhân.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp): Bằng B trở lên.

- Chứng chỉ tin học: Bằng B

 III. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ của thí sinh dự xét tuyển gồm có:

1. Đơn xin dự xét tuyển (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội vụ;

2. Bản khai sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu (có dán ảnh 4x6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);  hộ khẩu, chứng minh thư  (bản photo);

4. Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ, kèm theo bảng kết quả học tập theo chương trình chính khoá và các chứng chỉ  ngoại ngữ, tin học (bản photo không cần công chứng, khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính để kiểm tra);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ tuyển dụng:

- Nhận hồ sơ dự tuyển : Trong giờ hành chính, từ ngày 31/10/2012 đến ngày 15/11/2012.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính & Tổ chức – Viện Khoa học &kỹ thuật hạt nhân,179 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

V. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

VI. Lệ phí dự tuyển:

   Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 130.000 đ/người

  (lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ thi).

 VII. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm và kết quả tuyển dụng

          Được niêm yết công khai trên Website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (http://www.vaec.gov.vn) và Website của Viện KH&KTHN (http://www.inst.gov.vn)

 Ghi chú:

- Hồ sơ dự tuyển đựng trong 01 phong bì riêng, kích thước 21cm x 32cm, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

- Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định và do người dự tuyển trực tiếp nộp (không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay, không trả lại hồ sơ không trúng tuyển)

- Người dự tuyển có thể hỏi thêm thông tin chi tiết khác qua số điện thoại: 04. 37914291 hoặc 0912660061

Thông báo này được niêm yết tại cơ quan Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân và đăng trên Website của Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân.

Lượt xem: 3484