Hàn Quốc cho ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân cũ nhất.

Monday, 22/06/2015, 00:00

       Nuclearstreet ngày 17/6/2015 đưa tin: Lần đầu tiên tại Hàn Quốc, Công ty Điện hạt nhân & Thủy điện Hàn Quốc (KHNP) cho biết họ sẽ ngừng hoạt động một trong số các lò phản ứng do công ty vận hành, bắt đầu với nhà máy cũ nhất của quốc gia. 

       Báo cáo nói rằng Chính phủ muốn sử dụng lò phản ứng nước nhẹ áp lực Số 1 Kori như một trường hợp thử nghiệm để nước này có thể đạt được thành công với công nghệ ngừng hoạt động lò phản ứng (decommissioning techology). Lò phản ứng 587 MW này vận hành từ năm 1978. Năm 2007, lò phản ứng được cấp phép gia hạn 10 năm và giờ đây được đưa vào chương trình dừng vĩnh viễn sau 2017.

       KHNP hiện nay đang vận hành 23 nhà máy điện hạt nhân. Đất nước này đang thực hiện lập trường chủ động về năng lượng hạt nhân với kế hoạch đến năm 2029 xây dựng được 13 lò phản ứng mới tại Hàn Quốc và thiết lập doanh nghiệp xuất khẩu năng lượng hạt nhân.

       Lò phản ứng Số 1 Kori cũng đã vấp phải một loạt vấn đề về vận hành dẫn đến khuyến cáo của Chính phủ, KHNP cần đóng cửa lò phản ứng. Lò phản ứng Kori được đặt tại gần Busan, thành phố lớn thứ hai sau Seoul ở Hàn Quốc với dân số 3,6 triệu người. Khuyến cáo của chính phủ về đóng cửa  lò phản ứng được thông báo vào tuần trước (8 -14/6/2015 – ND). 

 

 

Nhà máy điện hạt nhân Kori, Hàn Quốc

 

Trần Thu Hà

Nguồn: “South Korea To Decommission Country’s  Oldest Nuclear Plant”, Nuclearstreet.com 

 

Lượt xem: 2752