Các công bố quốc tế của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân giai đoạn 2011 – 2015

Tuesday, 09/08/2016, 00:00

       Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) là đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam. Giai đoạn 2011 – 2015, Viện đã triển khai thực hiện trên 66 đề tài – nhiệm vụ KH&CN các cấp với nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như Vật lý hạt nhân, Năng lượng hạt nhân, An toàn hạt nhân, An toàn bức xạ, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật hoá học,.... và đã thu được những thành tựu nổi bật đáng ghi nhận.

       Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN các cấp, đội ngũ cán bộ của Viện KH&KTHN đã không ngừng cố gắng phấn đấu để nâng cao năng lực cán bộ cũng như hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Số lượng tiến sỹ, thạc sỹ được đào tạo thông qua các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ ngày càng tăng. Các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đã được sử dụng vào việc nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm. Một số nghiên cứu ứng dụng cũng được đánh giá có ý nghĩa thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

       Một trong những thành tựu nổi bật của Viện KH&KTHN giai đoạn 2011 – 2015 là số lượng các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế, tạp chí quốc gia, hội nghị quốc tế và quốc gia. Tổng số công trình công bố của Viện trong 5 năm qua là 204 công trình, trong đó số công bố trên tạp chí quốc tế là 79 công trình (xem chi tiết trong bảng danh sách các công trình công bố quốc tế của Viện KH&KTHN giai đoạn 2011-2015). Trong đó, lĩnh vực vật lý hạt nhân có tổng số 29 công trình (thực nghiệm 15 bài, lý thuyết 14 bài), lĩnh vực vật lý tia vũ trụ có 38 công trình và lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân có 12 công trình.  Đặc biệt, tổng số công trình khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế có chỉ số ISI là 50 công trình.

       Danh sách công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế của Viện KH&KTHN giai đoạn 2011-2015

Phòng Kế hoạch và hợp tác quốc tế

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 1476

Các tin khác