Công nghệ nào cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam?

Monday, 21/11/2011, 09:54
Công nghệ nào cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam?
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải - Tổ trưởng Tổ chỉ đạo quốc gia về phát triển điện hạt nhân (ĐHN) đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo tiền khả thi Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam. Nhân sự kiện này, Phóng viên Tạp chí Công nghiệp (PV) đã có cuộc trao đổi với TS Lê Văn Hồng, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam xung quanh vấn đề lựa chọn công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên này ở Việt Nam. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

Những nét khởi sắc trong nghiên cứu xây dựng văn hóa an toàn hạt nhân ở Việt Nam

Monday, 21/11/2011, 09:50
Văn hoá An toàn được coi là yếu tố nền tảng để đảm bảo an toàn cho các hoạt động khai thác sử dụng năng lượng hạt nhân của thế giới nói chung và của mỗi người nói riêng ở cả hai lĩnh vực: Năng lượng (điện hạt nhân) và phi năng lượng (sử dụng Lò phản ứng nghiên cứu, kỹ thuật hạt nhân và bức xạ ion hóa).

Đảm bảo an toàn bức xạ và kiểm chuẩn các thiết bị phát bức xạ trong y tế

Monday, 21/11/2011, 09:45
Để có thể đảm bảo tốt việc thực hiện pháp lệnh và nghị định về An toàn và kiểm soát bức xạ, pháp lệnh đo lường của Chính phủ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã xây dựng được một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật dưới đây.

Dịch vụ KHCN và đào tạo về An toàn bức xạ và hạt nhân trên toàn quốc

Monday, 21/11/2011, 09:41
Dịch vụ khoa học công nghệ và đào tạo về An toàn bức xạ và hạt nhân trên toàn quốc