Hội thảo khoa học công nghệ và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân: Một số kết quả và định hướng nghiên cứu.

Monday, 30/09/2013, 11:37

 

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu của Đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và so sánh hệ thống công nghệ nhà máy điện hạt nhân dung lò VVER-1000 giữa các loại AES-91, AES-92 và AES-2006” và Nghị định thư “Hợp tác nghiên cứu, phân tích đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân lò phản ứng nước nhẹ trong các điều kiện chuyển tiếp và sự cố nặng” hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 28 – 9 – 2013, tại viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Trung tâm An toàn hạt nhân đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Công nghệ và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân: Một số kết quả và định hướng nghiên cứu”.

Tham dự hội thảo về phía lãnh đạo viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có TS. Nguyễn Hào Quang, phó viện trưởng và TS. Cao Đình Thanh  phó viện trưởng. Về phía viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân có ông Đặng Hoàn Thành, phó viện trưởng và các cán bộ nghiên cứu trung tâm Năng lượng hạt nhân. Khách mời tham dự có TS. Nguyễn Việt Hùng, Văn phòng chính phủ; ông Nguyễn Văn Ngữ, cán bộ vụ Các ngành kinh tế-kỹ thuật, bộ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng và một số cán bộ nghiên cứu trung tâm Ứng dụng và Phát triển phần mềm công nghiệp (DASI), đại học Bách  khoa Hà Nội. Đặc biệt, tham gia hội thảo còn có TS. Chung Chang Hwan, chuyên gia nghiên cứu an toàn thủy nhiệt, viện Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc (KAERI).   Báo cáo tại hội thảo đã trình bày một số kết quả chủ yếu trong quá trình nghiên cứu đánh giá và lựa chọn công nghệ lò phản ứng phục vụ dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, các kết quả nghiên cứu và đào tạo trong hoạt động nghị định thư giữa viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân và viện Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) giai đoạn 2012-2013, Một số báo cáo điển hình về các tính toán mô phỏng sử dụng phần mềm CFD, phần mềm phân tích sự cố nặng MELCOR. Hội thảo cũng được giới thiệu về một số thiết bị nghiên cứu thực nghiệm an toàn thủy nhiệt do OKB Gidropress, LB Nga đề xuất cho dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt-Nga. TS. Chung Chang Hwan giới thiệu về quá trình phát triển nghiên cứu thực nghiệm an toàn thủy nhiệt tại viện KAERI. Nhiều ý kiến tham luận, trao đổi về vấn đề xây dựng nguồn nhân lực, định hướng nghiên cứu trong giai đoạn 2015-2020 đã được đại biểu tập trung thảo luận và nhận được sự ủng hộ của các lãnh đạo, quản lý. Với sự tham gia cộng tác của chuyên gia viện KAERI, hướng hoạt động nghiên cứu “tiền khả thi” về thực nghiệm phân tích an toàn thủy nhiệt, chuẩn bị nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu sẽ được triển khai trong tương lai. TS. Lê Văn Hồng - viện Năng lượng nguyên tử Việt nam, phát biểu bế mạc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu phục vụ dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong đó nghiên cứu về công nghệ, phân tích an toàn hạt nhân và phát triển nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng. Hội thảo đã thành công tốt đẹp, nhiều kết quả được đánh giá cao và có triển vọng.  

 

Lê Đại Diễn

 

Lượt xem: 3517

Các tin khác