Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ IV

Monday, 03/10/2016, 00:00

       Được sự đồng ý của lãnh đạo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), Đoàn thanh niên tiến hành tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ tư, dự kiến trong 02 ngày 06-07/10/2016. Mục đích của Hội nghị là đẩy mạnh công tác nghiên cứu – triển khai của đội ngũ cán bộ trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân.

       Năm nay, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) được vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị. Hưởng ứng không khí của Hội nghị, các cán bộ trẻ của Viện KH&KTHN đã đăng ký tham gia với nhiều báo cáo có nội dung khoa học tốt. Thông qua quá trình phản biện nghiêm túc, 16 báo cáo của các cán bộ trẻ của Viện đã được lựa chọn để báo cáo tại hai tiểu ban A (Công nghệ điện hạt nhân và các lĩnh vực liên quan) và tiểu ban B (Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế xã hội), trong đó:

       - 02 báo cáo điển hình về Vật lý lò phản ứng (Trung tâm NLHN) và Xây dựng Phòng chuẩn liều notron (Trung tâm ATBX) được lựa chọn trình bày ở phiên toàn thể, đại diện cho 2 tiểu ban;

       - 14 báo cáo tiểu ban về các lĩnh vực vật lý hạt nhân, năng lượng hạt nhân, an toàn bức xạ, quan trắc phóng xạ môi trường và các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân.

       Để giúp cán bộ trẻ hoàn thiện nội dung khoa học và kỹ năng trình bày, trong thời gian 02 tháng kể từ đầu tháng 8 đến nay, Đoàn thanh niên Viện KH&KTHN đã tổ chức Xê-mi-na hàng tuần do cán bộ trẻ thực hiện với sự tham dự của lãnh đạo Viện và cán bộ từ các nhóm chuyên môn.

       Thông qua các buổi Xê-mi-na, cán bộ trẻ đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cả về nội dung lẫn hình thức để nâng cao chất lượng báo cáo, góp phần cho thành công của Hội nghị.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 2554

Các tin khác