Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân lần thứ 12

Tuesday, 25/07/2017, 00:00

       Từ ngày 2-4 tháng 8 năm 2017, Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 12 với mục đích công bố những kết quả mới trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

       Hưởng ứng không khí của Hội nghị và thực hiện yêu cầu của công tác nghiên cứu, các cán bộ của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tích cực đăng ký tham gia với nhiều báo cáo có nội dung khoa học tốt. Thông qua quá trình phản biện, hiện tại 27 báo cáo trong đó có 17 báo cáo oral và 10 poster của các cán bộ trong Viện đã được lựa chọn để báo cáo tại các tiểu ban: Điện hạt nhân và Đào tạo nguồn nhân lực; Vật lý hạt nhân, Số liệu hạt nhân, Máy gia tốc và Phân tích hạt nhân; Ghi đo bức xạ, An toàn bức xạ, và Quan trắc môi trường; Ứng dụng công nghệ bức xạ, Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực khác; Hóa phóng xạ và Hóa học hạt nhân; Chu trình nhiên liệu, Công nghệ vật liệu hạt nhân, Quản lý chất thải phóng xạ.

       Để giúp cán bộ hoàn thiện nội dung khoa học và kỹ năng trình bày báo cáo, trong thời gian 01 tháng kể từ đầu tháng 7 đến nay, Đoàn thanh niên Viện KH&KTHN đã tổ chức Sê-mi-na hàng tuần, các bài trình bày do đại diện các nhóm tác giả thực hiện với sự tham dự của lãnh đạo Viện và các cán bộ nghiên cứu từ các nhóm chuyên môn.

       Thông qua các buổi Sê-mi-na, các nhóm tác giả đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cả về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng báo cáo, góp phần vào sự thành công của Hội nghị.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 2597

Các tin khác