Seminar khoa học “Thế folding kép với tương tác NN hiệu dụng của trường trung bình tương đối tính và các kết quả tiết diện phản ứng nhiệt hạch”

Monday, 16/12/2019, 00:00

       Nhận lời mời của GS. Đào Tiến Khoa, GS. Maria Chushnyakova, Trường Đại học Kỹ thuật quốc gia Omsk - Nga đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Vật lý hạt nhân (VLHN) thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) từ ngày 09-13/12/2019.

       Trong thời gian làm việc tại Viện, GS. Maria Chushnyakova và các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm VLHN đã cùng làm việc, trao đổi và thảo luận hợp tác nghiên cứu về xây dựng thế tương tác trường trung bình hạt nhân ứng dụng trong các phản ứng tổng hợp hạt nhân ở năng lượng thấp.

       Cũng trong thời gian này, Trung tâm VLHN đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên Viện KH&KTHN tổ chức hội thảo “Thế folding kép với tương tác NN hiệu dụng của trường trung bình tương đối tính và các kết quả tiết diện phản ứng nhiệt hạch” do GS. Maria Chushnyakova trình bày. Nội dung bài trình bày và thảo luận tập trung vào các nghiên cứu thế trường trung bình hạt nhân sử dụng các phiên bản tương tác hiệu dụng cùng các hàm sóng đơn hạt của các hạt nhân va chạm khác nhau để khảo sát sự ảnh hưởng của chúng lên các quá trình tổng hợp hạt nhân. Bài trình bày của GS. Maria Chushnyakova đã giúp các cán bộ chuyên môn của TT VLHN cũng như các đồng nghiệp khác trong Viện có thêm cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức và thông tin trong lĩnh vực tổng hợp hạt nhân ở vùng năng lượng thấp.

GS. Maria Chushnyakova trình bày tại buổi seminar khoa học

       Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Viện KH&KTHN, GS. Maria đã có buổi tham quan các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường, trung tâm điều hành mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, phòng thực hành  đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hạt nhân (NUTECH) và phòng thí nghiệm Thủy văn đồng vị của Viện.

       Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là vật lý hạt nhân thực sự là yếu tố quan trọng, giúp các cán bộ nghiên cứu có thêm thông tin, kiến thức và kinh nghiệm để phát triển chuyên môn.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 6564

Các tin khác