Hội nghị cán bộ - viên chức và tổng kết công tác năm 2020 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Thursday, 24/12/2020, 00:00

       Sáng ngày 22/12/2020 Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Lễ tổng kết công tác và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020. Tới dự Hội nghị có TS. Trần Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN); TS. Phạm Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN; TS. Nguyễn Hào Quang - Chủ tịch Hội đồng KHCNĐT Viện KH&KTHN; Đại diện các bộ phận chức năng của Viện NLNTVN cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện KH&KTHN.

       Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và định hướng nghiên cứu triển khai 2021-2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Viện KH&KTHN; Báo cáo của Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân Viện KH&KTHN. Các báo cáo đều đã khẳng định, năm 2020 mặc dù bị chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Viện KH&KTHN đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt và vượt mức các chỉ tiêu đặt ra. Những thành tích đạt được là đáng ghi nhận và trân trọng, thể hiện trên các mặt công tác sau:

       Về nghiên cứu triển khai, trong năm 2020 Viện KH&KTHN tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tập trung vào một số lĩnh vực chính như: Nghiên cứu vật lý hạt nhân; Quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường; Chuẩn bức xạ ion hóa và an toàn hạt nhân; Nghiên cứu vật lý, công nghệ và an toàn lò phản ứng; Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và kỹ thuật đồng vị trong các lĩnh vực kinh tế xã hội; Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị đo đạc hạt nhân. Các hướng nghiên cứu được thực hiện thông qua các đề tài, nhiệm vụ do Viện KH&KTHN là đơn vị chủ trì và là cơ quan phối hợp chính. Trong đó, các đề tài do Viện KH&KTHN chủ trì thực hiện trong năm 2020 bao gồm: 05 đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Nafosted tài trợ, 01 đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý), 09 đề tài cấp Bộ, 05 đề tài cấp cơ sở và 07 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

       Về công bố khoa học, năm 2020 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực đáng biểu dương của đội ngũ cán bộ khoa học, với tổng số 72 công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 31 công bố quốc tế (27 bài báo thuộc danh mục ISI, 04 bài thuộc danh mục Scopus). Nhiều công trình được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số IF cao như Physical Review Letters, Physics Letters B, Physical Review C, Radiation Physics and Chemistry, Annals of Nuclear Energy, Nuclear Science and Engineering, Nuclear Engineering and Design, J. Environmental Management,...

        Về hoạt động triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật: Các kết quả nghiên cứu của Viện đã được triển khai ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh của thị trường, doanh thu từ các hoạt động triển khai và dịch vụ kỹ thuật của Viện trong thời gian gần đây vẫn duy trì ổn định và có sự phát triển. Tính đến tháng 11 năm 2020 tổng doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019.

        Về đào tạo: Viện luôn luôn chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hiện tại Viện có 09 cán bộ đang học nghiên cứu sinh, trong đó có 03 NCS tại nước ngoài; 03 thực tập sau tiến sĩ; 05 cán bộ đang học thạc sĩ, trong đó 01 học thạc sĩ tại Nhật Bản. Trong năm 2020, Viện đã tổ chức thành công 02 khóa đào tạo về: Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; Công nghệ lò phản ứng với sự tham gia giảng dạy trực tuyến của các giảng viên Nhật Bản. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hầu hết các khóa đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài đều bị hủy bỏ, nhiều cán bộ của Viện đã đăng ký không có cơ hội được tham dự.

        Được sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện NLNTVN cơ sở vật chất, trang thiết bị các phòng thí nghiệm của Viện tiếp tục được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng của Viện.

         Với truyền thống đoàn kết, môi trường làm việc lành mạnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, BCH Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác đã tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Viện phát huy được khả năng của mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

       Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, toàn Viện KH&KTHN có 85 viên chức, người lao động được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Viện cũng đã đề nghị xét tặng 25 danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 12 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 07 bằng khen của Bộ trưởng cho 02 tập thể và 05 cá nhân cho các cán bộ, viên chức và người lao động. 08 đơn vị trực thuộc đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 04 đơn vị trực thuộc được đề nghị công nhận “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Một thành tích đặc biệt năm 2020, GS.TS Đào Tiến Khoa, cán bộ nghiên cứu của Viện đã được Ban tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen và vinh dự là đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt: “Tri thức, Nhà khoa học, Văn nghệ sĩ” do Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức.

       Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ ra những tồn tại vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới như: Viện chưa có được các nhiệm vụ KHCN lớn có giá trị ứng dụng thực tiễn cao; Thiếu nhân lực trong một số lĩnh vực trọng yếu của Viện, thiếu hụt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, việc xây dựng các nhóm ưu tiên chưa được như kỳ vọng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hỗ trợ thực hiện các đề tài nhiệm vụ, dự án còn một số bất cập; Gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế tự chủ và sự thay đổi các quy định, chính sách mới. Một số đề tài còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao; Việc thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn về thủ tục, bị chậm tiến độ; Các nghiên cứu triển khai cũng như dịch vụ kỹ thuật, đào tạo chưa thực sự tăng trưởng như kỳ vọng; Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiệm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện cũng như toàn xã hội.

       Báo cáo tổng kết đã nêu rõ định hướng nghiên cứu triển khai giai đoạn 2021-2025 như sau: Tăng cường năng lực quan trắc phóng xạ môi trường; Nâng cấp Phòng chuẩn liều bức xạ cấp Quốc gia; Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu vật lý hạt nhân ở trình độ quốc tế; Duy trì và phát triển nguồn lực về nghiên cứu vật lý, công nghệ và an toàn lò phản ứng hạt nhân; Tăng cường các nghiên cứu ứng dụng các phương pháp vật lý, kỹ thuật hạt nhân và kỹ thuật đồng vị trong các lĩnh vực kinh tế xã hội; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới phục vụ thiết kế chế tạo các thiết bị điện tử hạt nhân; Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực nghiên cứu triển khai; Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng triển khai, dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

       Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Viện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ các cấp chuyển tiếp từ năm trước và bắt đầu từ năm 2021 đã được phê duyệt. Tích cực đề xuất thực hiện các đề tài nhiệm vụ mới. Tăng cường các công bố khoa học, phấn đấu có trên 20 công bố quốc tế, tăng số lượng và chất lượng các công bố trong nước. Đẩy mạnh các ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

Hình ảnh: Hội nghị cán bộ - viên chức và tổng kết công tác năm 2020 của Viện KH&KTHN

       Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và nhận được các ý kiến đóng góp của các cán bộ, viên chức, người lao động bổ sung cho bản tổng kết và đề xuất những giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2021

Hình ảnh: TS. Trần Chí Thành phát biểu tại hội nghị

       Phát biểu với Hội nghị, TS. Trần Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Viện KH&KTHN đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí nhận định, Viện KH&KTHN là một trong số đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN luôn dẫn đầu về thành tích nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, đồng thời chỉ ra những lợi thế của Viện trong điều kiện mới để có thể khai thác và phát huy tốt hơn tiềm lực của Viện. Đồng chí đã giải đáp một số ý kiến phát biểu của cán bộ Viện về định hướng phát triển một số lĩnh vực như xây dựng chương trình học thuật vật lý hạt nhân định hướng ứng dụng trong y tế, quan trắc phóng xạ môi trường, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong thủy lợi, đánh giá chất lượng than, về điện hạt nhân, và trạm điện hạt nhân nổi,... Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh đến các yếu tố, giải pháp nhằm thúc đẩy các nhóm làm nghiên cứu mạnh, có tâm huyết, nhiệt tình với nghiên cứu khoa học. Đồng thời đưa ra một số gợi ý định hướng chính trong hoạt động nghiên cứu - triển khai trong năm 2021 và những năm tiếp theo, làm cơ sở cho việc xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị.

       Phát biểu tổng kết hội nghị, PGS.TS. Phạm Đức Khuê - Viện trưởng Viện KH&KTHN đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Lãnh đạo Viện NLNTVN và sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của các bộ phận chức năng của Viện NLNTVN. Ông cũng chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện KH&KTHN về những nỗ lực và đóng góp công sức vào thành tích chung của Viện cũng như toàn ngành năng lượng nguyên tử. Cuối chương trình, thay mặt lãnh đạo Viện, PGS.TS. Phạm Đức Khuê đã phát động phong trào thi đua năm 2021.

       Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2021.

 Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 2524

Các tin khác