Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân năm 2014

Tuesday, 21/10/2014, 00:00

 Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ) có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sau: Phòng Kế hoạch – Hợp tác quốc tế, Trung tâm Vật lý hạt nhân, Trung tâm An toàn hạt nhân, Trung tâm Năng lượng hạt nhân và Trung tâm kỹ thuật hạt nhân, cụ thể như sau:

I. Số lượng và vị trí tuyển dụng

Toàn Viện có 5 chỉ tiêu, phân bổ cho các đơn vị trực thuộc như sau:

1. Phòng Kế hoạch-Hợp tác quốc tế:

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển: chuyên viên, trợ lý công tác hợp tác quốc tế, tham gia quản lý, biên tập trang tin điện tử tiếng Anh của Viện.

2. Trung tâm Vật lý hạt nhân

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên, nhóm vật lý hạt nhân lý thuyết và thực nghiệm

2. Trung tâm An toàn hạt nhân:

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên, nhóm phân tích an toàn thủy nhiệt

3. Trung tâm Năng lượng hạt nhân :

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên, nhóm vật lý, động học lò năng lượng

4. Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Vị trí tuyển:  Nghiên cứu viên, nhóm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong thủy văn

II. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1. Tiêu chuẩn chung:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi dự tuyển từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi;

- Đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan, các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của từng ngạch viên chức trên đây;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

2.1. Đối với vị trí chuyên viên thuộc Phòng Kế hoạch-Hợp tác quốc tế

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy bằng khá trở lên, chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh

- Chứng chỉ tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, có bằng tiến sĩ, các trường hợp đã qua thời gian tập sự tại Viện KH&KTHN

2.2. Đối với vị trí nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Vật lý hạt nhân:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, bằng khá trở lên, chuyên ngành  Vật lý hạt nhân;

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp): Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Chứng chỉ tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, có bằng tiến sĩ, các trường hợp đã qua thời gian tập sự tại Viện KH&KTHN

2.3. Đối với vị trí nghiên cứu viên thuộc Trung tâm An toàn hạt nhân:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy bằng khá trở lên, chuyên ngành vật lý hạt nhân.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp): Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Chứng chỉ tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, có bằng tiến sĩ, các trường hợp đã qua thời gian tập sự tại Viện KH&KTHN

2.4.  Đối với  vị trí nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Năng lượng hạt nhân:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy bằng khá trở lên, chuyên ngành vật lý hạt nhân.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp): Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Chứng chỉ tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, có bằng tiến sĩ, các trường hợp đã qua thời gian tập sự tại Viện KH&KTHN

2.5. Đối với vị trí nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, bằng khá trở lên các chuyên ngành Vật lý hạt nhân.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Nga, Anh, Pháp): Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Chứng chỉ tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, có bằng tiến sĩ, các trường hợp đã qua thời gian tập sự tại Viện KH&KTHN

III. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ của thí sinh dự xét tuyển gồm có:

1. Đơn xin dự xét tuyển (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội vụ;

2. Bản khai sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu, có dán ảnh 4x6, có xác nhận của chính quyền địa phương;

3. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);  hộ khẩu, chứng minh thư  (bản photo);

4. Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ, kèm theo bảng kết quả học tập theo chương trình chính khoá và các chứng chỉ  ngoại ngữ, tin học (bản photo không cần công chứng, khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính để kiểm tra);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 01 ảnh 4x6.

IV. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ tuyển dụng:

- Nhận hồ sơ dự tuyển : Trong giờ hành chính, từ ngày 20/10/2014 đến ngày 10/11/2014.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Bà Hoàng Thị Nga, Phòng Hành chính & Tổ chức – Viện Khoa học &kỹ thuật hạt nhân, 179 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

V. Lệ phí dự tuyển:

Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 130.000 đ/người

(lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ thi).

 VII. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm và kết quả tuyển dụng

Được niêm yết công khai trên Website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (http://www.vinatom.gov.vn) và Website của Viện KH&KTHN (http://www.inst.gov.vn)

Ghi chú:

- Hồ sơ dự tuyển đựng trong 01 phong bì riêng, kích thước 21cm x 32cm, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

- Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định và do người dự tuyển trực tiếp nộp (không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay, không trả lại hồ sơ không trúng tuyển)

- Người dự tuyển có thể hỏi thêm thông tin chi tiết khác qua số điện thoại của bà Hoàng Thị Nga, Phòng Hành chính-Tổ chức, ĐT: 0974642372

Thông báo này được niêm yết tại cơ quan Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân và đăng trên Website của Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân.

Lượt xem: 7103