Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2020

Thursday, 07/05/2020, 00:00

 THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ

TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN NĂM 2020

 

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện năm 2020 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân có nhu cầu tuyển dụng 05 viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng tuyển

(chỉ tiêu)

1

Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động Môi trường

02

2

Trung tâm Vật lý hạt nhân

01

3

Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

01

4

Trung tâm An toàn bức xạ

01

Tổng

 

05

II. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

3. Có phiếu đăng ký dự tuyển.

4. Có lý lịch rõ ràng.

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

7. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

8. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể:

TT
Tên đơn vị
Vị trí tuyển
Yêu cầu
Số lượng
Hình thức tuyển dụng

1

Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động môi trường

Nghiên cứu quy trình và kỹ thuật quan trắc, ghi đo phóng xạ và đánh giá tác động môi trường.

- Nam/Nữ; dưới 35 tuổi; có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

 - Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, chuyên ngành Vật lý hạt nhân, Công nghệ hạt nhân, Hóa phân tích, Công nghệ kỹ thuật môi trường.

  Tiếng Anh bằng B trở lên (hoặc chứng nhận năng lực tiếng Anh  A2 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); Tin học B trở lên (hoặc Chứng nhận chuẩn  kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

 - Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn liên quan.

 - Chức danh: Nghiên cứu viên

01

Xét tuyển

2

Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động môi trường

Duy trì và vận hành các thiết bị quan trắc PXMT trực tuyến hoặc tính toán mô phỏng phát tán phóng xạ, phân tích số liệu quan trắc phóng xạ.

 - Nam/Nữ; dưới 35 tuổi; có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

 - Trình độ: Đại học loại khá trở lên, chuyên ngành Vật lý hạt nhân, Công nghệ hạt nhân, Điện tử, Công nghệ thông tin;

  Tiếng Anh bằng B trở lên (hoặc chứng nhận năng lực tiếng Anh  A2 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); Tin học B trở lên (hoặc Chứng nhận chuẩn  kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

-Ưu tiên: Nam, tốt nghiệp Đại học loại giỏi, có bằng tiến sỹ/ thạc sỹ. Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn liên quan.

 - Chức danh: Nghiên cứu viên

01

Xét tuyển

3

Trung tâm Vật lý hạt nhân

 Nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm

 - Nam/Nữ ; dưới 35 tuổi; có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

 - Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành: vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân.

 Tiếng Anh bằng B trở lên (hoặc chứng nhận năng lực tiếng Anh  A2 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); Tin học B trở lên (hoặc Chứng nhận chuẩn  kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

 - Ưu tiên: Nam, đã có kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý hạt nhân thực nghiệm.

 - Chức danh: Nghiên cứu viên.

01

Xét tuyển

4

Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Nghiên cứu, phát triển ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật đồng vị.

 - Nam/Nữ ; dưới 35 tuổi; có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

 - Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất, Địa chất thủy văn, Công nghệ hạt nhân.

 Tiếng Anh bằng B trở lên (hoặc chứng nhận năng lực tiếng Anh  A2 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); Tin học B trở lên (hoặc Chứng nhận chuẩn  kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

 - Ưu tiên: Nam, đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật đồng vị và các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

 - Chức danh: Nghiên cứu viên.

01

Xét tuyển

5

 

Trung tâm An toàn bức xạ

Nghiên cứu các phương pháp và kỹ thuật chuẩn liều bức xạ ion hóa

 - Nam/Nữ ; dưới 35 tuổi; có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

 - Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành: vật lý hạt nhân,  công nghệ hạt nhân.

Tiếng Anh bằng B trở lên (hoặc chứng nhận năng lực tiếng Anh  A2 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); Tin học B trở lên (hoặc Chứng nhận chuẩn  kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

 - Ưu tiên: đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuẩn liều bức xạ ion hóa và các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

 - Chức danh: Nghiên cứu viên.

01

Xét tuyển

III. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo)

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân

- Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp trong thời hạn không quá 06 tháng).

- 02 phong bì có dán tem, 01 ảnh 4 x 6.

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ:

+ Bắt đầu nhận hồ sơ kể từ ngày 07/5/2020

+ Kết thúc thời gian nhận hồ sơ vào ngày 04/6/2020

 2. Lệ phí dự tuyển:

Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 400.000 đồng/người (lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ dự tuyển).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Các ứng viên dự tuyển vào làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, hồ sơ nộp về:

Phòng Hành chính -Tổ chức, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân,

Số 179, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

ĐT: 024.37913323

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Thời gian xét tuyển sẽ thông báo tại Website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam http://www.vinatom.gov.vn và Website của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân http://www.inst.gov.vn

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng liên hệ với: bà Hoàng Thị Nga- Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân; Số điện thoại: 024.37913323; Di động 0974.642.372

Trân trọng thông báo./.

Tải file Thông báo

Tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển

Lượt xem: 4110