Các bước tiến hành đại hội đoàn

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

Tiến hành đại hội đoàn:

     - Chào cờ ( Hát quốc ca, Bài ca chính thức của Đoàn: Thanh niên làm theo lời Bác).

    - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

     - Bầu đoàn chủ tịch ( Biểu quyết giơ tay)

     - Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký đại hội ( Biểu quyết giơ tay)

     - Công bố chương trình đại hội

     - Đọc báo cáo kiểm điểm BCH

     - Hướng dẫn thảo luận

     - Giới thiệu đai biểu phát biểu ý kiến.

     - Bầu BCH mới: Giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn, số kượng BCH mới, ứng cử ấn định danh sách bầu; bầu ban kiểm phiếu tiến hành công bố thể lệ bầu cử, phát, thu và kiểm phiếu, đọc biên bản kiểm phiếu ( công bố kết quả).

     - Ban chấp hành mới ra mắt

     - Trao phần thưởng ( Công tác khen thưởng nếu có)

     - Thông qua nghị quyết đại hội.

     - Tổng kết đại hội

     - Bế mạc. Chào cờ ( không hát)

Sau đại hội:

     - BCH mới họp phiên đầu tiên phân công chức trách nhiệm vụ cho từng uỷ viên.

     - Giử hồ sơ báo cáo lên Đoàn cấp trên.

     - Tiến hành tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội.

Lượt xem: 6572