Lễ kết nạp đảng viên mới

Thursday, 08/12/2011, 14:10
      Ngày 02/11/2011 chi bộ đảng Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân và Máy gia tốc, chi bộ trung tâm Nghiên cứu Cơ bản và Năng lượng Hạt nhân đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp cho các đồng chí đoàn viên ưu tú của chi đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân đứng trong hàng ngũ của Đảng.
      Lễ kết nạp Đảng ngày 02/11/2011 cho 4 đồng chí có tên sau:

          1. Hà Lan Anh                           TT Kỹ thuật Hạt nhân

          2. Phạm Ngọc Điệp                    TT Nghiên cứu Cơ bản & Tính toán  

          3. Nguyễn Văn Sỹ                      TT Gia tốc & Điện tử

          4. Nguyễn Thị Hồng Thịnh           TT Kỹ thuật Hạt nhân

 

     Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy trình kết nạp Đảng viên. Sau khi tiến hành lễ chào cờ là phần giới thiệu của chủ tọa, đại diện của Đảng ủy Viện KH&KT HN, các đảng viên của các chi bộ, các đồng chí đoàn viên ưu tú lên đọc đơn xin vào Đảng. Tiếp đến là các đảng viên và đoàn thể lên đọc nghị quyết và giấy giới thiệu vào đảng đối với các đoàn viên.
     Các bí thư chi bộ của các trung tâm thay mặt Đảng ủy Viện đọc quyết định của Bí thư Đảng ủy Vương Hữu Tấn kết nạp các đảng viên mới.

Đ/c Nguyễn Thanh Tùy đọc quyết định kết nạp Đảng của Đảng ủy Viện NLNT VN.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ lên nhận quyết định kết nạp Đảng

Đ/c Nguyễn Văn Sỹ lên nhận quyết định vào Đảng.

 

Đ/c Hà Lan Anh lên nhận quyết định vào Đảng.

 

Đ/c Phạm Ngọc Điệp đọc đơn xin vào Đảng .

 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thịnh đọc đơn xin vào Đảng.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùy phát biểu căn dặn các đảng viên trẻ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùy đại diện Đảng ủy Viện KH&KT HN phát biểu căn dặn các đảng viên trẻ phát huy vai trò của người đảng viên trong thời đại mới cần phải nỗ lực phấn đấu không những trong công tác chuyên môn mà còn phải đóng vai trò xung kích  hơn nữa trong các hoạt động đoàn thể.

                                                                                               TM/BCH Chi Đoàn Viện KH&KT HN
Lượt xem: 6483