Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Wednesday, 17/01/2018, 00:00

       Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Pháp - Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Trần Thanh Hà - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chánh Văn phòng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

       Mở đầu Hội nghị đồng chí Trịnh Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy đã nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị, thông qua Chương trình Hội nghị. Các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2018; Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2017 của Đảng ủy Viện KH&KTHN; Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát năm 2017.

Các đại biểu và đảng viên tham dự Hội nghị tổng kết

       Đánh giá công tác năm 2017, báo cáo đã tổng kết được những kết quả nổi bật đạt được trong năm qua của Đảng bộ trên các mặt cụ thể:

       Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Viện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai. Năm 2017 Viện đã có số lượng các công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng cao so với các năm trước (19 bài), tham gia tích cực các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế với nhiều báo cáo có chất lượng cao được nhận giải thưởng. Việc triển khai các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của Viện cũng đã đạt được những thành tích đáng kể, doanh thu năm 2017 khoảng 9,6 tỷ đồng.

       Về công tác chính trị tư tưởng: Đảng ủy triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

       Đảng ủy Viện KH&KTHN đã chỉ đạo tham dự tập huấn nghiệp vụ cho 05 đồng chí cấp ủy, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 03 đảng viên mới, bồi dưỡng kết nạp đảng cho 08 quần chúng ưu tú.

       Về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Hoàn thành việc giới thiệu nhân sự  bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021; Quy hoạch BCH Đảng bộ Viện KH&KTHN nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến việc bổ nhiệm 05 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và 01 lãnh đạo Viện; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đảng viên nghỉ hưu, 01 đảng viên  chuyển sinh hoạt đảng ngoài nước, tiếp nhận sinh hoạt 02 đảng viên.

       Đảng ủy Viện chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020;  thông qua nghị quyết kết nạp đảng cho 04 quần chúng ưu tú; Xét đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí (Đỗ Đức Chính), tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 01 đồng chí (Nguyễn Thanh Tùy).

       Về công tác kiểm tra, giám sát: Ủy ban kiểm tra đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên và phân công cụ thể đối với từng đồng chí. Trong năm 2017 đã được kiểm tra 02 lần do đoàn kiểm tra số 470 của Bộ chính trị và đoàn kiểm tra của Đảng ủy Viện Năng lương nguyên tử thực hiện kiểm tra; UBKT Đảng ủy Viện kiểm tra tại 02 chi bộ trực thuộc.

      Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Dưới dự chỉ đạo của Đảng ủy Viện KH&KTHN, Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019 của Chi đoàn thanh niên, Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của Chi hội Cựu chiến binh đã được tổ chức thành công.

      Kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2017: Đảng bộ Viện KH &KTHN được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 chi bộ được xếp loại “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, 02 chi bộ được xếp loại “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Chi bộ cơ quan đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017; 05 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” , 29 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 03 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”.

      Về triển khai nhiệm vụ năm 2018: Năm 2018  Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, đạt kết quả cao nhất các kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Duy Pháp Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo hội nghị

       Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Giáp thay mặt Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Văn phòng Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

 

Lượt xem: 4086

Các tin khác