Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”

Tuesday, 16/07/2019, 00:00

       Ngày 9/7/2019, Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề ‘Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”. Đến dự và trình bày bài phát biểu có Tiến sĩ Trần Hồng Hà - Nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự hội nghị có toàn thể các đảng viên hiện đang công tác tại Viện KH&KTHN.

Tiến sĩ Trần Hồng Hà - Nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

       Tại hội nghị, TS. Trần Hồng Hà đã giới thiệu, phân tích về khái niệm “nêu gương”, cũng như các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trong đó nhấn mạnh đến các nội dung đã được Ban Bí thư thông qua, như Quy định số 101-QÐ/TW ngày 07/06/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong đó, quy định rõ 7 nội dung nêu gương: 1-Về tư tưởng chính trị; 2- Về đạo đức, lối sống, tác phong; 3- Về tự phê bình, phê bình; 4- Về quan hệ với nhân dân; 5- Về trách nhiệm trong công tác; 6- Về ý thức tổ chức kỷ luật; 7- Về đoàn kết nội bộ. Tiếp theo, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Đặc biệt gần đây, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải “gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”. 

       Trong bài phát biểu, TS. Trần Hồng Hà cũng đã trao đổi những nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh theo các Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7-11-2006, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 và gần đây là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh về phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện ở mọi lĩnh vực trong đời sống và hoạt động của Bác, từ phong cách tư duy đến phong cách diễn đạt, biểu hiện qua phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt hàng ngày của Người.

       Từ các quy định, chỉ thị về thực hiện việc nêu gương của Đảng, về học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa mang tính khách quan, tất yếu, vừa thể hiện nêu gương là một vấn đề quan trọng, không thể thiếu trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Toàn thể các đảng viên Viện KH&KTHN tham dự buổi học tập

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KH&KTHN nhấn mạnh: Nêu gương là một phạm trù của giáo dục, của lãnh đạo, để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, có hiệu quả, đòi hỏi mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong Viện cần nghiêm túc học tập, quán triệt những quan điểm, đường lối và những nội dung cơ bản của các văn bản trên. Việc nêu gương không chỉ tự thân cán bộ, đảng viên, mà còn trong quan hệ đối với công việc, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân...

       Thông qua hội nghị, mỗi đảng viên đều nhận thấy: nêu gương, làm gương và noi gương trở thành một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, cấp thiết và thường xuyên trong sinh hoạt chính trị nói chung, trong xây dựng Đảng nói riêng. Việc nêu gương cần trở thành một trong những việc làm thường xuyên, cụ thể, tạo nên sự chuyển biến tích cực, và lan tỏa trong toàn thể cán bộ, đảng viên của Viện.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 4558

Các tin khác