Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Monday, 19/08/2019, 00:00

       Ngày 15 tháng 08 năm 2019, Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Minh - Phó Bí thư  Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Hà - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chánh Văn phòng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Hình ảnh: Đảng viên của Đảng bộ Viện KH&KTHN tham gia hội nghị

       Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác các tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Viện; Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Lãnh đạo Viện; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy Viện. Trong Báo cáo các tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã tích cực phát huy vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các nhiệm chính trị đã đề ra và đã đạt được một số thành tích trong nghiên cứu và triển khai kỹ thuật, bên cạnh đó, Đảng ủy cũng chỉ ra một số tồn tại cần phải lưu ý khắc phục. Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo, Đảng ủy đã tổ chức thành công Hội nghị học tập chuyên đề “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên” trong toàn đảng bộ. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch đề ra, các chi bộ thực hiện triển khai, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết và các tài liệu của Đảng đầy đủ. Lãnh đạo xây dựng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của mỗi tổ chức, chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã  tích cực phát biểu đóng góp ý kiến đối với các báo cáo sơ kết, về công tác đảng của Viện.

Hình ảnh: Đồng chí Phạm Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

       Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Quang Minh đã chỉ đạo Đảng bộ Viện KH&KTHN tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt công tác đảng, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết thay mặt Đảng ủy Viện KH&KTHN cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy Viện cùng toàn thể đảng viên của đảng bộ sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động của Viện nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và trong những năm tới.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 3303

Các tin khác