Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2020-2022

Friday, 08/05/2020, 00:00

       Trong không khí vui tươi phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch số 196-KH/ĐU-VKHKTHN của Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, từ ngày 28/04 - 04/05/2020 tại Viện KH&KTHN 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

       Tại Đại hội, các Chi bộ đã thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các đảng viên dự Đại hội đều phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung cho các Báo cáo, trong đó tập trung phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục trong công tác đảng cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ tới.

       Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, các Chi bộ đều xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực phấn đấu chi bộ là tập thể hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các Chi bộ cũng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

       Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KH&KTHN đã đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của các Chi bộ trực thuộc. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết cũng có ý kiến chỉ đạo, trong nhiệm kỳ tới các Chi bộ cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trên cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc và của Viện. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, các Chi ủy cần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của các đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ Viện là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên đã được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các Chi bộ phải nâng cao hơn nữa tinh thần gương mẫu, tự ý thức rèn luyện, phấn đấu, học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm công tác, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn để có đủ năng lực cùng cấp ủy khóa mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

       Với tinh thần trách nhiệm cao các Chi bộ đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra.

Một số hình ảnh ra mắt ban chấp hành các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022:

 

Hình 1: Chi ủy Chi bộ Vật lý An toàn Năng lượng hạt nhân nhiệm kỳ 2020 - 2022:

Đ/c Trần Việt Phú - Bí thư, Đ/c Đỗ Công Cương - Phó Bí thư

 

Hình 2: Chi ủy Chi bộ Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2020 - 2022:

Đ/c Võ Thị Anh - Bí thư, Đ/c Nguyễn Đức Tuấn - Phó bí thư

 

Hình 3: Chi ủy Chi bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2022:

 Đ/c Lưu Trung Hiếu - Bí thư, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thịnh - Phó Bí thư , Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân - Chi ủy viên

 

Hình 4: Chi ủy Chi bộ An toàn bức xạ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022:

 Đ/c Nguyễn Hữu Quyết - Bí thư, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư, Đ/c Lê Ngọc Thiệm - Chi ủy viên

  Văn phòng Đảng ủy

                                                                                   Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 3105

Các tin khác