Tổng kết công tác Đảng năm 2022 - Triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Wednesday, 28/12/2022, 00:00

Ngày 23/12/2022, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện KH&KTHN, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

 

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

 

Mở đầu Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự và thông qua Chương trình Hội nghị. Toàn thể hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Đảng năm 2023; Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2022 của tập thể Đảng uỷ; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ năm 2022 của Uỷ ban Kiểm tra và Báo cáo kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quyết – Bí thư Đảng uỷ Viện KH&KTHN báo cáo Tổng kết Công tác Đảng năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ năm 2023

 

Đánh giá công tác năm 2022, báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ trên tất cả các mặt hoạt động, cụ thể như sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy, các chi bộ và các đảng viên đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai. Năm 2022 Viện đã thực hiện 23 đề tài nhiệm vụ các cấp, có 55 công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó số công trình đăng tải trên tạp chí quốc tế là 29 với 26 bài ISI, 10 bài báo trong nước, 19 báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc tế và trong nước. Tổng doanh thu từ các hoạt động triển khai ứng dụng, dịch vụ kỹ thuật của Viện tính đến hết tháng 11/2022 đạt mức 14,5 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2021.

Về công tác chính trị tư tưởng:Công tác chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tổ chức đảng các cấp từ Đảng uỷ Khối tới Đảng uỷ Viện NLNTVN đã được Đảng ủy thực hiện tốt, kịp thời, đầy đủ tới toàn thể đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các đơn vị cũng như tới các tổ chức chính trị đoàn thể trong Viện. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng tác phong làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, đổi mới; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên:Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo quy định. Tháng 9/2022 Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 cho 04 Chi bộ trực thuộc với kết quả tốt, các đồng chí được bầu ra trong Chi ủy đều là những gương mặt tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tốt và có năng lực chuyên môn sẽ lãnh đạo các chi bộ đạt nhiều thành tích, thắng lợi trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trong năm đã thực hiện kết nạp 06 đảng viên mới; thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho 01 đồng chí chuyển công tác; tiếp nhận sinh hoạt đảng 01 đồng chí; 01 đồng chí (đ/c Trịnh Văn Giáp) được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 01 đồng chí (đ/c Lê Tiến Quân) được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng, thực hiện đề xuất trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí (đ/c Nguyễn Thanh Tùy). Trong năm 2022 đảng bộ có 01 đảng viên hoàn thành chương  trình cao cấp lý luận chính trị; 05 đảng viên dự bị hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Về công tác kiểm tra, giám sát:Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. UBKT của Đảng uỷ Viện đã thực hiện theo đúng chức năng quy định trong Điều lệ Đảng. Kết quả năm 2022, đảng bộ thực hiện kiểm tra, giám sát 100% các tổ chức đảng trực thuộc và 100% đảng viên; kiểm tra 2 chi bộ, giám sát 2 chi bộ theo chương trình năm. Kết quả cho thấy, các chi bộ đều thực hiện quán triệt, phổ biến đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, văn bản của đảng, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đảm bảo về nội dung, chất lượng, chú trọng đến thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên cần quan tâm xây dựng nội dung tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp cấp uỷ, tổ chức đảng, việc thu, nộp đảng phí, quản lý và sử dụng tài chính của cấp uỷ đúng quy định.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể:Đảng ủy luôn quan tâm và kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng các cấp về công tác dân vận. Đảng uỷ quan tâm, sâu sát chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Viện gắn liền với đảm bảo quyền lợi của công đoàn viên. Đảng ủy luôn chú trọng quan tâm công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống cho đội ngũ cán bộ trẻ; Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh niên, chi hội Cựu chiến binh thực hiện tốt các hoạt động công tác, phong trào thi đua.

Kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022: Đảng bộ Viện KH&KTHN  xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 02 chi bộ được xếp loại “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 09 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 39 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 01 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2022: Năm 2022  Đảng bộ Viện KH&KTHN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, đạt kết quả cao nhất các kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo của Đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ cũng như các định hướng nghiên cứu, triển khai, công tác cán bộ của Viện KH&KTHN trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo và đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2022, đồng chí Phạm Quang Minh - Phó Bí thư Đảng uỷ Viện NLNTVN nhấn mạnh: Đảng bộ Viện KH&KTHN luôn giữ vững là lá cờ đầu trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống kinh tế xã hội. Đồng thời Đảng uỷ Viện cũng luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng, công tác tư tưởng chính trị cũng như đời sống tinh thần và vật chất của các đảng viên. Đồng chí Phạm Quang Minh ghi nhận những thành tích trên nhiều mặt của Đảng bộ và đề nghị Đảng uỷ Viện KH&KTHN tiếp tục phát huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết thay mặt Đảng ủy Viện KH&KTHN cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 5811

Các tin khác