Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Wednesday, 17/01/2018, 15:09
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Pháp - Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Trần Thanh Hà - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chánh Văn phòng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Vật lý An toàn Năng lượng hạt nhân và Chi bộ Khối Cơ quan

Tuesday, 16/01/2018, 16:19
Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Vật lý An toàn Năng lượng hạt nhân và Chi bộ Khối Cơ quan
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Quyết định kết nạp đảng viên của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN), chiều ngày 11/01/2018 Chi bộ Vật lý An toàn Năng lượng hạt nhân và Chi bộ Khối Cơ quan thuộc Đảng bộ Viện KH&KTHN đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2017-2020

Friday, 22/09/2017, 10:59
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2017-2020
Thực hiện kế hoạch số 331-KH/ĐUB ngày 18/05/2017 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 94-KH/ĐU-VKHKTHN ngày 30/05/2017 của Đảng ủy Viện KH&KTHN về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, từ này 19-20/09/2017 bốn chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Viện KH&KTHN đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 trong không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết.

Lễ kết nạp đảng viên và Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 - triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thursday, 12/01/2017, 13:54
Lễ kết nạp đảng viên và Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 - triển khai nhiệm vụ năm 2017
Sáng 05/01/2017, Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên kết hợp với Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 – triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có đại diện của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội trong Viện KH&KTHN và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân nguyện không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thursday, 21/08/2014, 10:35
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân nguyện không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”...

Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Năng lượng hạt nhân - Vật lý hạt nhân

Wednesday, 13/08/2014, 15:02
Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Năng lượng hạt nhân - Vật lý hạt nhân
Sáng ngày 12/8/2014 Chi bộ Năng lượng hạt nhân – Vật lý hạt nhân thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho...

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khối cơ quan

Tuesday, 21/01/2014, 06:33
Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khối cơ quan
Được sự đồng ý của Đảng uỷ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, sáng ngày 21/01/2014 Chi bộ khối Cơ quan thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng là nhân viên phòng Hành chính tổ chức

Hội nghị công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2010-2015 của đảng ủy Bộ KH&CN

Thursday, 18/07/2013, 10:17
Hội nghị công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2010-2015 của đảng ủy Bộ KH&CN
Trong hai ngày, 21 và 22 tháng 6 năm 2013, tại Đồ Sơn – Hải Phòng, Đảng uỷ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015; trao huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng; công bố kết quả thi đua khen thưởng năm 2012 của Đảng bộ Khối và Đảng bộ Bộ KH&CN và tiến hành tập huấn công tác đảng năm 2013

Một số kết quả nổi bật thu được trong cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ Viện KH&KTHN

Thursday, 18/07/2013, 08:53
Một số kết quả nổi bật thu được trong cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ Viện KH&KTHN
Triển khai Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngay từ đầu năm 2012, Đảng ủy đã ra Thông báo – Hướng dẫn số 35- TB, HD ngày 4/2/2012, yêu cầu các chi bộ triển khai thực hiện tới từng đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho các tổ chức đoàn thể trong Viện phát động thực hiện cuộc vận động này. Sau đây là một số kết quả thu được từ cuộc vận động:

Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Tuesday, 22/01/2013, 15:04
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người vẫn luôn tỏa sáng trong từng trái tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Với tinh thần đó, ngày 3-2-2007, Bộ chính trị đã ra Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.