Tổng kết công tác Đảng năm 2023 - Triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Wednesday, 07/02/2024, 23:55
Tổng kết công tác Đảng năm 2023 - Triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Ngày 28/12/2023, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Thu Hồng - Đảng ủy viên Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện KH&KTHN, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ

Tổng kết công tác Đảng năm 2022 - Triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Monday, 10/04/2023, 15:35
Tổng kết công tác Đảng năm 2022 - Triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Ngày 23/12/2022, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện KH&KTHN, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2022-2025

Monday, 26/09/2022, 18:08
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân  nhiệm kỳ 2022-2025
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 88-KH/ĐU-VKHKTHN ngày 16/8/2022 của Đảng ủy Viện KH&KTHN về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 16/9/2022 đến ngày 21/9/2022 các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Viện KH&KTHN đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trong không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Thursday, 02/06/2022, 10:50
Lễ kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Ngày 31 tháng 5 năm 2022, 03 Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân: Chi bộ Kỹ thuật hạt nhân, chi bộ An toàn bức xạ và Môi trường, chi bộ Vật lý an toàn năng lượng hạt nhân, đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 05 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng kết công tác Đảng năm 2021 - Triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Monday, 04/07/2022, 11:20
Tổng kết công tác Đảng năm 2021 - Triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Ngày 21/01/2022, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) tổ chức họp mở rộng Tổng kết công tác Đảng năm 2021 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ. Tham dự buổi họp có BCH Đảng bộ Viện KH&KTHN, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân.

Tổng kết công tác Đảng năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Friday, 08/01/2021, 15:37
Tổng kết công tác Đảng năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Ngày 24/12/2020, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN) tổ chức Tổng kết công tác Đảng năm 2020 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ. Tham dự Lễ tổng kết có đồng chí Trần Minh Quỳnh - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KHKTHN, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2020-2025

Tuesday, 02/06/2020, 16:25
Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 28/05/2020, Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), đồng chí Trần Thanh Hà - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Viện NLNTVN; cùng với sự tham dự đầy đủ của 44 Đảng viên thuộc Đảng bộ Viện KH&KTHN.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2020-2022

Sunday, 10/05/2020, 16:01
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân  nhiệm kỳ 2020-2022
Trong không khí vui tươi phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch số 196-KH/ĐU-VKHKTHN của Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, từ ngày 28/04 - 04/05/2020 tại Viện KH&KTHN 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Monday, 19/08/2019, 10:51
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Ngày 15 tháng 08 năm 2019, Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Hà - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chánh Văn phòng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”

Tuesday, 16/07/2019, 14:57
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”
Ngày 9/7/2019, Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề ‘Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”. Đến dự và trình bày bài phát biểu có Tiến sĩ Trần Hồng Hà - Nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự hội nghị có toàn thể các đảng viên hiện đang công tác tại Viện KH&KTHN.
1
2
3