Hội nghị công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2010-2015 của đảng ủy Bộ KH&CN

Thursday, 18/07/2013, 10:17
Hội nghị công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2010-2015 của đảng ủy Bộ KH&CN
Trong hai ngày, 21 và 22 tháng 6 năm 2013, tại Đồ Sơn – Hải Phòng, Đảng uỷ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015; trao huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng; công bố kết quả thi đua khen thưởng năm 2012 của Đảng bộ Khối và Đảng bộ Bộ KH&CN và tiến hành tập huấn công tác đảng năm 2013

Một số kết quả nổi bật thu được trong cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ Viện KH&KTHN

Thursday, 18/07/2013, 08:53
Một số kết quả nổi bật thu được trong cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ Viện KH&KTHN
Triển khai Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngay từ đầu năm 2012, Đảng ủy đã ra Thông báo – Hướng dẫn số 35- TB, HD ngày 4/2/2012, yêu cầu các chi bộ triển khai thực hiện tới từng đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho các tổ chức đoàn thể trong Viện phát động thực hiện cuộc vận động này. Sau đây là một số kết quả thu được từ cuộc vận động:

Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Tuesday, 22/01/2013, 15:04
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người vẫn luôn tỏa sáng trong từng trái tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Với tinh thần đó, ngày 3-2-2007, Bộ chính trị đã ra Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Tại Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Monday, 05/11/2012, 15:40
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Tại Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Để vinh danh công lao đóng góp trong quá trình công tác và ghi nhận vai trò của người cán bộ Đảng viên trong sự nghiệp phát triển chung của Viện, của đất nước, 5 đồng chí (đ/c) Đảng viên đang công tác và sinh hoạt tại Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã được Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng dịp 3/2/2012 và dịp 19/5/2012.

Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, quyết tâm xây dựng đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân là đơn vị trong sạch vững mạn

Thursday, 04/10/2012, 10:25
Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, quyết tâm xây dựng đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân là đơn vị trong sạch vững mạn
Thực hiện Hướng dẫn số 287 HD/ĐUB ngày 06/8/2012 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 102/ĐU ngày 20/8/2012 của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2012, lần lượt tất cả các chi bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội nhiệm kỳ đã được chuẩn bị tốt, thực hiện theo đúng tinh thần đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả; tập trung nâng cao trí tuệ, trách nhiệm tập thể chi bộ và từng đảng viên; lấy ý kiến đóng góp của các đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ trước khi tiến hành đại hội.

Lễ kết nạp Đảng của đoàn viên Võ Thị Anh và Nguyễn Thị Bảo Mỹ

Saturday, 29/10/2011, 03:22
Ngày 23 tháng 05 năm 2011, Chi bộ Đảng trung tâm KTHN&MGT đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng cho hai đồng chí đoàn viên thuộc Chi đoàn TNCS HCM Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân.
1
2
3