Đảng bộ

Lễ kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Lễ kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
Ngày 31 tháng 5 năm 2022, 03 Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân: Chi bộ Kỹ thuật hạt nhân, chi bộ An toàn bức xạ và Môi trường, chi bộ Vật lý an toàn năng lượng hạt nhân, đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 05 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

 
 
 

Hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức thành công đại hội lần thứ III, nhiệm 2017-2022 Hội cựu chiến binh Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức thành công đại hội lần thứ III, nhiệm 2017-2022
Thực hiện chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, sáng ngày 23/6/2017 Hội Cựu chiến binh Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.