Đảng bộ

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân  nhiệm kỳ 2022-2025 Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2022-2025
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 88-KH/ĐU-VKHKTHN ngày 16/8/2022 của Đảng ủy Viện KH&KTHN về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 16/9/2022 đến ngày 21/9/2022 các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Viện KH&KTHN đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trong không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết.
 

 
 
 

Hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức thành công đại hội lần thứ III, nhiệm 2017-2022 Hội cựu chiến binh Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức thành công đại hội lần thứ III, nhiệm 2017-2022
Thực hiện chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, sáng ngày 23/6/2017 Hội Cựu chiến binh Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.