2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2010
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2010
STT Tên đề tài Các thông tin khác
11. Nghiên cứu xây dựng hệ thiết bị phân tích sử dụng kỹ thuật PGNAA với ống phát nơtron Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tùy
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
12. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn chung về quan trắc phóng xạ môi trường và chương trình quan trắc phóng xạ môi trường cho 2 địa điếm dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận (phần trên đất liền) Tên chủ nhiệm: Vương Thu Bắc
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
13. Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích một số tác nhân trong bụi khí có khả năng gây bệnh đường hô hấp Tên chủ nhiệm: Võ Thị Anh
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
14. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm máy chụp X quang công nghiệp Tên chủ nhiệm: Nguyễn Phúc
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
15. Vận hành thiết bị năng lượng nguyên tử Tên chủ nhiệm: Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010