Danh sách Ban Chấp hành Chi Đoàn nhiệm kỳ 2011-2012

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

Phạm Ngọc Đồng

Bí thư Chi Đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Phụ trách chuyên môn

E-mail: dongpn@mail.vaec.gov.vn   Tel: 0912353871

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Bí thư Chi Đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Phụ trách phát triển Đảng

 E-mail: thuhaus@gmail.com            Tel: 0987010479

Phạm Ngọc Điệp

Ủy viên BCH Chi Đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Phụ trách Văn nghệ - Thể thao

E-mail: dieppn@mail.vaec.gov.vn    Tel: 01689677899

Hà Lan Anh

Ủy viên BCH  Chi Đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Phụ trách Tài chính

E-mail: halananh0410@gmail.com       Tel: 0983669508

Đặng Thị Minh Huệ

Ủy viên BCH Chi Đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Phụ trách thiếu nhi và các hoạt động đoàn thể khác

 E-mail: dmhue@mail.vaec.gov.vn       Tel: 0987699634

Lượt xem: 5871