Danh sách đoàn viên học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2011

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

Trung tâm Nghiên cứu Cơ bản và Tính toán
1. Phạm Ngọc Đồng
2. Đỗ Công Cương

Trung tâm An toàn Bức xạ và Môi trường
1. Nguyễn Ngọc Huynh
2. Lê Ngọc Thiệm
3. Trần Thanh Hà
4. Nguyễn Thị Thu Hà

Trung Tâm Gia tốc và Điện Tử
1. Nguyễn Văn Sỹ
2. Vũ Văn Tiến
3. Nguyễn Thị Bảo Mỹ

Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân
1. Hà Lan Anh
2. Nguyễn Thị Hồng Thịnh
3. Nguyễn Thị Thái
4. Võ Thị Anh

Thời gian: từ ngày 26/05 đến ngày 29/05/2011 (từ thứ 5 đến chủ nhật)
Địa điểm: Hội trường 202, Đại học FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà nội

Đề nghị các đồng chí đoàn viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Lượt xem: 5152