Đào tạo đại học, sau đại học

Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm bảo về thành công luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm bảo về thành công luận án tiến sĩ
Chiều ngày 30/11/2018, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 9.44.01.06) của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm, cán bộ nghiên cứu Trung tâm An toàn bức xạ, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.
 

 

Đào tạo ngắn hạn

Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ VI Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ VI
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), từ ngày 26-30/11/2018 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) đã tổ chức khoá đào tạo về Công nghệ lò phản ứng lần thứ VI. Khóa đào tạo do các chuyên gia đến từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản và các giảng viên Việt Nam phối hợp giảng dạy. Các giảng viên Việt Nam tham gia giảng dạy đến từ Viện KH&KTHN, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Cục Năng lượng nguyên tử.