VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Đầu tư, mua sắm công